Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Kerkenraad Kerkenraad
De kerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen dat
Gerrie Hiddink – Stokkink, diaken wil worden.
Maar maakt zich wel zorgen over de overige vacatures.
De kerkenraad heeft de diakenen Philip Vaartjes en Ep Heuvelink,
bereidt gevonden om samen met Han Pieterse,  kerkrentmeester te willen worden. Gerrie Hiddink en Ina v/d Stroom vormen dan de
diakenen, maar daar moet nog iemand bij, en tot slot de jeugdouderling en de ouderlingen.
We willen met hulp van enkele jongeren de jeugdouderling
Caroline ter Linden gaan ondersteunen en voor het ouderling zijn
willen we een systeem opzetten, waarbij de twee overblijvende ouderlingen, Truus Dimmendaal en Ria Kl. Kranenberg gewoon doorgaan, en Zwennie langwerden ook ouderling voor de mensen
in de verzorgings huizen blijft. Maar voor die plekken waar na Januari
vacatures zijn , willen we waarschijnlijk gaan werken met wijk teams door middel van vrijwilligers.[Dit idee moet nog verder uitgewerkt worden.]
Eigenlijk een kleine uitbreiding van de bezoekgroep die nu ook
al zo werkt.
Het is jammer dat het voor velen toch een grote stap blijkt om in de kerkenraad mee te doen, maar de kerkenraad is er van overtuigd
dat er voldoende mensen zijn die op een iets eenvoudiger wijze , 
deze nieuwe opzet gestalte willen geven.
En zo nieuw is dit dan ook al weer niet, veel gemeentes zijn ons al
met succes voorgegaan
We hebben zoveel moois samen, en we doen ook al heel veel,
maar soms moet je concluderen dat de tijdsgeest andere oplossingen
vraagt, laten we daarin dan ook vol enthousiasme in meegaan.
 
Ben Hiddink.
 
terug
 
 
 
 

Zangdienst (AFGELAST vanwege coronavirus COVID-19)
datum en tijdstip 29-03-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Annet Heuvelink
meer details

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Oecumenische Vrouwengroep Wichmond-Vierakker
datum en tijdstip 22-04-2020 om 19.30 uur
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.