Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Kerkenraad Kerkenraad
De kerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen dat
Gerrie Hiddink – Stokkink, diaken wil worden.
Maar maakt zich wel zorgen over de overige vacatures.
De kerkenraad heeft de diakenen Philip Vaartjes en Ep Heuvelink,
bereidt gevonden om samen met Han Pieterse,  kerkrentmeester te willen worden. Gerrie Hiddink en Ina v/d Stroom vormen dan de
diakenen, maar daar moet nog iemand bij, en tot slot de jeugdouderling en de ouderlingen.
We willen met hulp van enkele jongeren de jeugdouderling
Caroline ter Linden gaan ondersteunen en voor het ouderling zijn
willen we een systeem opzetten, waarbij de twee overblijvende ouderlingen, Truus Dimmendaal en Ria Kl. Kranenberg gewoon doorgaan, en Zwennie langwerden ook ouderling voor de mensen
in de verzorgings huizen blijft. Maar voor die plekken waar na Januari
vacatures zijn , willen we waarschijnlijk gaan werken met wijk teams door middel van vrijwilligers.[Dit idee moet nog verder uitgewerkt worden.]
Eigenlijk een kleine uitbreiding van de bezoekgroep die nu ook
al zo werkt.
Het is jammer dat het voor velen toch een grote stap blijkt om in de kerkenraad mee te doen, maar de kerkenraad is er van overtuigd
dat er voldoende mensen zijn die op een iets eenvoudiger wijze , 
deze nieuwe opzet gestalte willen geven.
En zo nieuw is dit dan ook al weer niet, veel gemeentes zijn ons al
met succes voorgegaan
We hebben zoveel moois samen, en we doen ook al heel veel,
maar soms moet je concluderen dat de tijdsgeest andere oplossingen
vraagt, laten we daarin dan ook vol enthousiasme in meegaan.
 
Ben Hiddink.
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.