Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Braderie Braderie
Het was meen ik eind vorig jaar al dat de vraag in de kerkenraad werd gesteld wie er mensen kende die bereid en in staat waren om in navolging van vroeger weer eens een evenement te organiseren wat geld in het laatje zou brengen voor onderhoud van kerk en pastorie. Echter de aanleiding lag in het feit dat er nieuwe antependia zouden worden gemaakt en daar was zeker ook geld voor nodig.

Ik dacht dat ik wel wat mensen kende en vervolgens ging de trein rollen en kreeg ik ook nog eens onbedoeld de leiding, terwijl ik alleen op zoek zou gaan naar mensen. Uiteindelijk begonnen we met een enthousiaste groep mensen aan een karwei dat toch wel een beetje meer was dan we in eerste instantie hadden ingeschat. Het leuke van de samenstelling van die groep was, dat mij voor ogen stond dat het niet per se mensen zouden moeten zijn die direct verbonden waren aan onze kerk, maar juist ook mensen die anders naar onze kerkgebouwen en de kerkelijke gemeenschap kijken dan wat een doorsnee lid van onze kerkelijke gemeenschap doet.

Het resulteerde er uiteindelijk in dat we met een zevental mensen aan de klus begonnen zijn ergens in april. Al vrij snel is er een braderie-app aangemaakt, dat heeft niets met Ep te maken, maar is een mogelijkheid op de mobiele telefoon om snel te kunnen communiceren.

En daar hebben we tijdens het hele traject goed gebruik van gemaakt, omdat je niet alleen een berichtje naar alle deelnemers kunt sturen, maar ook even een foto er bij om iets te verduidelijken.

Dank zij een flink aantal vrijwilligers op de achtergrond hebben we een prachtdag kunnen organiseren die ook nog eens het leuke eindbedrag van €1036,00 heeft opgebracht.

Ook op de dag zelf hebben we van verschillende vrijwilligers gebruik kunnen maken in de verkoop van allerlei dingen. Of de uitvoering en tentoonstelling van bijzondere zaken. Ik ga het niet allemaal noemen want ik vergeet geheid wat. Ook op muzikaal terrein was er een fantastisch aanbod.

Niet vergeten (want het vormde de basis van de braderie) moeten we ook de min of meer professionele verkoop van allerlei gevarieerde zaken, waarbij het geweldig was om van een standhouder te horen dat hij niet zo veel verkocht had, de verhuurde kraam er net uit was, maar dat het ontzettend gezellig was op en rond het kerkplein.

En dan de kinderen op het springkussen en geschminkt te paard of met de jan plezier mee.

Leuke memorabele momenten. We hebben veel geleerd over hoe je zo een dag organiseert.

Volgend jaar weer???? Wie weet!!!!

Een groet van de braderiecommissie.
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.