Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Braderie Braderie
Het was meen ik eind vorig jaar al dat de vraag in de kerkenraad werd gesteld wie er mensen kende die bereid en in staat waren om in navolging van vroeger weer eens een evenement te organiseren wat geld in het laatje zou brengen voor onderhoud van kerk en pastorie. Echter de aanleiding lag in het feit dat er nieuwe antependia zouden worden gemaakt en daar was zeker ook geld voor nodig.

Ik dacht dat ik wel wat mensen kende en vervolgens ging de trein rollen en kreeg ik ook nog eens onbedoeld de leiding, terwijl ik alleen op zoek zou gaan naar mensen. Uiteindelijk begonnen we met een enthousiaste groep mensen aan een karwei dat toch wel een beetje meer was dan we in eerste instantie hadden ingeschat. Het leuke van de samenstelling van die groep was, dat mij voor ogen stond dat het niet per se mensen zouden moeten zijn die direct verbonden waren aan onze kerk, maar juist ook mensen die anders naar onze kerkgebouwen en de kerkelijke gemeenschap kijken dan wat een doorsnee lid van onze kerkelijke gemeenschap doet.

Het resulteerde er uiteindelijk in dat we met een zevental mensen aan de klus begonnen zijn ergens in april. Al vrij snel is er een braderie-app aangemaakt, dat heeft niets met Ep te maken, maar is een mogelijkheid op de mobiele telefoon om snel te kunnen communiceren.

En daar hebben we tijdens het hele traject goed gebruik van gemaakt, omdat je niet alleen een berichtje naar alle deelnemers kunt sturen, maar ook even een foto er bij om iets te verduidelijken.

Dank zij een flink aantal vrijwilligers op de achtergrond hebben we een prachtdag kunnen organiseren die ook nog eens het leuke eindbedrag van €1036,00 heeft opgebracht.

Ook op de dag zelf hebben we van verschillende vrijwilligers gebruik kunnen maken in de verkoop van allerlei dingen. Of de uitvoering en tentoonstelling van bijzondere zaken. Ik ga het niet allemaal noemen want ik vergeet geheid wat. Ook op muzikaal terrein was er een fantastisch aanbod.

Niet vergeten (want het vormde de basis van de braderie) moeten we ook de min of meer professionele verkoop van allerlei gevarieerde zaken, waarbij het geweldig was om van een standhouder te horen dat hij niet zo veel verkocht had, de verhuurde kraam er net uit was, maar dat het ontzettend gezellig was op en rond het kerkplein.

En dan de kinderen op het springkussen en geschminkt te paard of met de jan plezier mee.

Leuke memorabele momenten. We hebben veel geleerd over hoe je zo een dag organiseert.

Volgend jaar weer???? Wie weet!!!!

Een groet van de braderiecommissie.
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.