Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Huiskamerbijeenkomst Huiskamerbijeenkomst
Verslag huiskamerbijeenkomsten met als thema: Deel je leven. Deel je leven was ook het landelijk thema van de startzondag. Toen waren persoonlijke foto's aanleiding met elkaar in gesprek te komen. Nu functioneerde het ganzenbordspel als beeld voor de levensweg van de mens. Een levensweg waarbij bij markante punten/beelden een persoonlijk verhaal te vertellen is. In dit spel deelt u uw leven met de anderen. Na de koffie en inleiding werden we in 2 groepen verdeeld met als spelleiders ds. Tim Wiersum en Zwennie Langwerden.  

Bij de start van het spel vertelde een ieder iets over zijn of haar leven, zoals geboorteplaats, gezinssamenstelling, plaats in de rij etc. Groepsleden mochten daar vragen over stellen. Om beurt werd de dobbelsteen gegooid en de pion verplaatst. Als je op een vakje met een speciale afbeelding kwam, stelde de spelleider een daarbij horende vraag. Deze vraag werd eerst door de betreffende speler beantwoord en medespelers konden hierop weer reageren. 

Vaak was er aansluitend een tweede vraag voor de hele groep. Enkele vragen die aan bod kwamen tijdens het ganzenbordspel: Waarmee heeft u wel eens een brug naar anderen geslagen door middel van delen?

Op welk moment in uw leven heeft u een “herberg” ervaren en kunt u daarbij een geloofssituatie benoemen? Kunt en wilt u in de groep een put-situatie delen? Wat doet u in uw eigen leven met mensen met put-ervaringen?

Op deze manier kwam iedereen aan het woord en werden volop ervaringen gedeeld. We kregen een inkijkje in elkaars leven. Een mooie manier van gemeente-zijn.

De 2 avonden werden bezocht door gemiddeld 14 gemeenteleden. In januari volgen nog een middag ( 16 jan.) en een avond ( 19 jan.) Ook als u zich nog niet aangemeld heeft bent u dan hartelijk welkom.

 Ria Klein Kranenbarg 

 
terug
 
 
 
 

Zangdienst (AFGELAST vanwege coronavirus COVID-19)
datum en tijdstip 29-03-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Annet Heuvelink
meer details

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Oecumenische Vrouwengroep Wichmond-Vierakker
datum en tijdstip 22-04-2020 om 19.30 uur
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.