Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Afgelopen zondag hadden we een mooie zangdienst, met prachtige liederen, gedichten en een verhaal.  Het is fijn dat er kerkleden zijn die deze diensten willen voorbereiden.  Komende zondag gaan we lezen over de twijfels die Johannes de Doper in de gevangenis kreeg over Jezus. Zitten wij misschien gevangen in een tijdperk waarin wij ook gaan twijfelen?   Ik moet daar nog over na denken.  Misschien dat de preek daar een antwoord op geeft.  Maar zo niet, we zullen niet zeuren, want we gaan natuurlijk niet alleen naar de kerk voor de preek. Nee. Veel belangrijker is de regelmatige lofzang op zondagochtend.  God wacht daarop  - de lofzang vanuit Wichmond, ah, die is mooi!  God houdt van onze Knipscheerorgel en Hij herkent iedere stem die zingt. Hij waardeert iedere inzet, ook de valse noten goed bedoeld.  Voor Hem klinkt het als Mozart! Of nee, niet als Mozart, als Wichmond. Ha, daar hoor ik Wichmond! zegt Hij, op zondagochtend 10 uur tegen zijn Zoon. Dat zijn de Wichmonders en Vierakkeranen!  Hij hoort ons in de symfonie van de lofzang van de aarde. Hij hoort iedere gemeente, iedere kerkganger. Hij zegt ook wel eens: Wacht eens even, daar hoor ik een stem die ik een tijdlang gemist hebt, die is weer terug, en wat klinkt die weer mooi!  Ja ja, Hij wil niemand missen, lezer. Iedere stem is hem lief. Daarom moeten wij ook met heel veel aandacht en toewijding zingen, want het is voor onze Heer.  Dit is het belangrijkste wat wij doen.  “Zing mijn ziel voor de God de Here, zing die u het leven geeft.” (psalm 146). Het motto op mijn lagere school was: Al worship be to God only – alle verering zij voor God alleen. Heel oud motto, Al met één l.  Maar waarom die woorden?  Is God soms egocentrisch?  Nee, het gaat hem om ons.  Hij weet dat ik mijn ware bestemming zal vinden in Zijn verering en niet in het vereren van geld of winst of succes of sport, of reizen, of de natuur, of wat dan ook. “Ziel, gij zijt geboren tot zingen voor de Heer uw God!” -   Psalm 146, een toppsalm!  Verder komen we samen om ons te voegen bij de Here Jezus die niet ophoudt voorbede te doen voor de wereld. Wij willen daaraan bijdragen, Hem ondersteunen in dat werk.  En natuurlijk komen we samen om elkaar te bemoedigen en te troosten, op de zondagochtend, en ook bij andere gelegenheden. Op maandag 21 november waren we bijeen om afscheid te nemen van Berend Heerink en om zijn familie bij te staan. Tijdens de afscheidsdienst sprak neef Gerhard Heerink woorden ter nagedachtenis aan Berend. Die woorden publiceren we hieronder.
Agenda: 
Vrijdag 9 december om 19.30 uur:  Ons projectkoortje oefent weer met ds Deddie van Alphen. Dit keer oefenen we o.a. voor Kerst! Iedereen welkom!
Zondag 11 december, 10 uur:  Derde Advent. We zullen stilstaan bij Johannes de doper in de gevangenis.  En bij allen die in gevangenissen zitten, velen omdat ze, net als Johannes, hun mening hebben durven zeggen in een maatschappij waar geen vrijheid van meningsuiting is.
 
Zondag 18 december. De dienst om 10 uur is met ds Ek uit Brummen
 
Zaterdag 24 december, 20 uur:  Onze kerstavonddienst
 
Zondag 25 december om 10 uur:  Onze Gezinskerstviering!
 
Dominee  T. Wiersum
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.