Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Wereldlichtjesdag in de Gemeente Bronckhorst Wereldlichtjesdag in de Gemeente Bronckhorst
Wereldlichtjesdag in de Gemeente Bronckhorst:
Samen gedenken in een sfeer van licht en namen, muziek en woorden
 
Wereldlichtjesdag:
Overal ter wereld worden elk jaar op de 2e zondag van december kaarsjes ontstoken voor de overleden kinderen met de gedachte: “Dat hun licht mag blijven stralen.”
De wereld wordt zo even letterlijk wat lichter voor mensen die een kind(je) verloren hebben. Daarnaast is er het besef dat je niet alleen bent met je verdriet en gemis.
Op zondagavond 11 december a.s. wordt voor alle inwoners van de Gemeente Bronckhorst en omgeving voor de 3e keer een bijeenkomst georganiseerd rondom Wereldlichtjesdag.
Deze viering wordt van 19.00u – 19.30u gehouden op de R.K. begraafplaats van de H. Willibrordkerk, Vierakkersestraatweg te Vierakker.
Voor wie is deze bijeenkomst?
Voor  ouders, broertjes, zusjes, grootouders, andere familieleden
en iedereen die zich verbonden voelt met een overleden kind: u bent allemaal welkom.
De pijn van het gemis, het verlies van hoop en dromen die niet uitkwamen verbinden mensen die elkaar verder niet kennen.
Sommige mensen herdenken een volwassen kind, anderen komen voor een kindje dat niet eens de tijd kreeg voor zijn eerste ademhaling.
Wat houdt de viering in?
We nemen samen de tijd om stil te staan bij alle overleden kinderen
en nodigen u/ jullie van harte uit op zondagavond 11 december 2016
van 19.00 u – 19.30u op de R.K. Begraafplaats in Vierakker.
In deze, niet kerkelijke, bijeenkomst zal onder begeleiding van Gerrie Vos-Hiddink en
Maria Schotman-Harmsen, beiden ritueelbegeleider, een viering plaatsvinden waarin we
troost, kracht en moed (door)geven in een sfeer van lichtjes, namen noemen, zang en muziek.
U kunt de naam van uw overleden kind doorgeven. Tijdens de viering worden de namen genoemd. Er is gelegenheid om een lichtje te plaatsen Zo blijven wij ons de namen van de kinderen herinneren, de kinderen die wij niet kunnen en willen vergeten…….
 
Voor mensen die niet zo lang kunnen staan zijn er stoelen aanwezig.
Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten bij een kopje koffie, thee of chocolademelk in de kerk.
Bij erg slecht weer vindt de viering plaats in de kerk.
 
Voor informatie en het opgeven van de te noemen namen kunt u bellen of mailen met:
Maria Schotman - Harmsen tel. 06-44338522,
of Gerrie Vos - Hiddink, tel. 06-38700488,
Wij hopen velen van u te mogen begroeten bij deze World Wide Candle Lighting!
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.