Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Op vrijdag 17 februari gaat ons projectkoortje weer oefenen.  Ik heb mooie liederen uitgekozen, met het oog op de avondmaalsviering van zondag 19 februari, en ook op de eredienst van 5 maart, de eerste zondag van de veertigdagentijd.  Ten eerste, voor zondag 19 februari, heb ik psalm 19 gekozen.  Naar mijn gevoel, een van de mooiste die er in een eredienst gezongen kan worden, en vooral in onze prachtige Waterstaatskerk als de zon ’s ochtends schuin door de grote ramen in de zuidmuur schijnt: God heeft de tent gemaakt, waarin de zon ontwaakt fier als een bruidegom, die blinkend van gewaad  het bruidsvertrek verlaat en licht verspreidt alom. Zo, vrolijk als een held  die tot de zege snelt, roept hij de nieuwe morgen; hij trekt zijn glanzend spoor  de ganse hemel door: zijn gloed laat niets verborgen..   De zon roept de nieuwe morgen en hij roept ook u en mij tot de lofprijzing in Gods huis.  Vervolgens prijst de psalmist met even veel passie de wet van God aan:  “Volmaakt is ’s Heren wet, die ons verkwikt en redt, waarbij de ziel herleeft.”  Wat moeten we ons daarbij voorstellen – ’s Heren wet?  De liefde die we uitmoeten dragen naar Hem en naar onze naaste? Zo heeft Jezus de wet van God wel samengevat.  Maar dat kan wat vaag blijven.  In de verhouding met God wens ik persoonlijk toch wel wat regels. Zoals bijvoorbeeld de regel om twee keer daags mezelf terug te trekken, de Bijbel te lezen en een tijd bij God te zijn.  Vaak put ik daar verkwikking en ook redding uit – redding uit de somberheid die wel eens toe kan slaan. De ziel herleeft.  Zingen hoort daar ook bij.  “Zing mijn ziel tot God de Heere...”. Vanuit de zestiende-eeuwse kerk van Calvijn te Genève zijn er wonderschone psalmmelodieën naar ons overgewaaid.  Psalm 19 is daar een van. Het zingen van de psalm herstelt de moed. Moed moet je wel hebben in deze tijd, wil je de praktijk van het geloof volhouden. 
                Een ander geestelijk lied wat mij wonderbaarlijk opbeurt is “Door de nacht van strijd en zorgen”, lied 801 in ons nieuwe liedboek. We gaan het zingen op 5 maart. De tekst is van de Deen Bernhard Severin Ingemann (1789-1862), en ik hou van de oorspronkelijke Deense titel: “Igjennem nat og traengsel.”  Traengsel – ik ken geen Deens, maar daarin hoor ik drang - de thlipsis (het nieuwtestamentisch Griekse woord) waar Jezus het over had: “In de wereld zult u thlipsis ervaren” - drang, benauwdheid - “maar heb vertrouwen, ik heb de wereld overwonnen” (Johannes 16:33).  We gaan het lied oefenen op een melodie die geschreven is door de Engelse componist Martin Shaw (1875-1958).  Die melodie heet Marching.  Het is zeer geschikt voor de maand maart (in het Engels March). Ja, want in maart moeten we flink doormarcheren, door de nacht van strijd en zorgen, op weg naar Pasen, door de tijd heen van bidden en vasten, veel zingend, de psalmen, de liederen - al zingend op naar het grote feest. 
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.