Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Als u dit leest is de Veertigdagentijd begonnen.  Het is een bijzondere tijd in het kerkelijk jaar.  Ook dit jaar willen we op de vrijdagavonden bijeenkomen rondom woord en contemplatie.  We doen het dit jaar samen met onze rooms-katholieke broeders en zusters.  Het programma is als volgt:
Vrijdag 3 maart:  een oecumenische Wereldgebedsdagdienst in de Protestantse Kerk om 20 uur.  Vier katholieke leden en vier protestantse leden verdelen de rollen onder elkaar.  Het thema is “De Filippijnen en Nederland - Samen op zoek naar eerlijkheid”.  Door de Stichting Nederlands Comité Wereldgebedsdag is ons een liturgie aangereikt waar we deels gebruik van zullen maken.  De liturgie is ook toegepast op onze situatie. Vandaar de titel van het thema. Na de dienst is er koffie/thee in de pastorie.
 
Vrijdag 10 maart, 20 uur:  Vesperdienst voor alle gelovigen van Wichmond-Vierakker (katholiek en protestants) in de Sint Willibrorduskerk, Vierakker.  Na de dienst: koffie/thee in de kerk.
 
Vrijdag 17 maart, 20 uur:  Vesperdienst voor alle gelovigen van Wichmond-Vierakker (katholiek en protestants) in de Protestantse kerk, Dorpsstraat Wichmond.  Na  de dienst nodigt de dominee u uit voor een glaasje/kopje in de d’Ólle Kriet!
 
Vrijdag 24 maart, 20 uur:  Vesperdienst voor alle gelovigen van Wichmond-Vierakker (katholiek en protestants) in de Sint Willibrorduskerk, Vierakker.  Na de dienst: koffie/thee in de kerk.
 
Vrijdag 31 maart, 20 uur: Vesperdienst voor alle gelovigen van Wichmond-Vierakker (katholiek en protestants) in de Protestantse kerk, Dorpsstraat Wichmond.  Na de dienst is er koffie/thee in de pastorie.
 
Vrijdag 7 april, 20 uur: Vesperdienst voor alle gelovigen van Wichmond-Vierakker (katholiek en protestants) in de Sint Willibrorduskerk, Vierakker.  Na de dienst: koffie/thee in de kerk.
 
Vrijdag 14 maart is Goede Vrijdag.  Op die dag houden de beide kerken aparte diensten. Bij ons zal pr Rien Baauw ons voorgaan om 20 uur. 
 
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.