Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
De lente is gekomen in de pastorietuin. De krokussen staan volop in bloei. Als u tijd heeft, moet u even een kijkje nemen – het is de moeite waard. Als het heel zacht wordt, zullen de krokussen niet lang blijven. Vorig jaar bleef het lang koud in maart en toen stonden de krokussen wel drie weken volop in bloei!  Of de zon streelt het huid of de krokussen de ogen. Of allebei tegelijk, maar dan maar heel even. Daar zou ik misschien een preek over kunnen houden.  Maar voorlopig hoef ik niet te preken, dus u bent gespaard. De komende weken hebben we gastpredikanten. Ook eens mooi voor de verandering. Hier volgt het programma:
Zondagse diensten
Zondag 19 maart, 10 uur: derde zondag in de veertigdagentijd. De dienst zal worden geleid door de heer J. Boon uit Zelhem
 
Zondag 26 maart, 10 uur: vierde zondag in de veertigdagentijd. De dienst zal worden geleid door Ds Fini van Zoelen uit Steenderen
 
Zondag 2 april, 10 uur: vijfde zondag in de veertigdagentijd. De dienst zal worden geleid door ds Deddie van Alpen uit Warnsveld
 
De vesperdiensten in de veertigdagentijd
Vrijdag 17 maart, 20 uur:  Vesperdienst voor alle gelovigen van Wichmond-Vierakker (katholiek en protestants) in de Protestantse kerk, Dorpsstraat Wichmond.  Na  de dienst nodigt de dominee u uit voor een glaasje/kopje in de d’Ólle Kriet!
 
Vrijdag 24 maart, 19.30 uur:  Vesperdienst met het oecumenisch koor voor alle gelovigen van Wichmond-Vierakker (katholiek en protestants) in de Sint Willibrorduskerk, Vierakker.  Voorganger: diaken T. Bruin. Na de dienst: koffie/thee in de kerk.
 
Vrijdag 31 maart, 20 uur: Vesperdienst voor alle gelovigen van Wichmond-Vierakker (katholiek en protestants) in de Protestantse kerk, Dorpsstraat Wichmond.  Na de dienst is er koffie/thee in de pastorie.
 
Vrijdag 7 april, 19.30 uur: Vesperdienst met het oecumenisch koor voor alle gelovigen van Wichmond-Vierakker (katholiek en protestants) in de Sint Willibrorduskerk, Vierakker. Voorganger diaken T. Bruin Na de dienst: koffie/thee in de kerk.
 
Vrijdag 14 maart is Goede Vrijdag.  Op deze dag houden de beide kerken aparte diensten. Bij ons zal pr Rien Baauw ons voorgaan, om 20 uur. 
 
 
terug
 
 
 
 

Zangdienst (AFGELAST vanwege coronavirus COVID-19)
datum en tijdstip 29-03-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Annet Heuvelink
meer details

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Oecumenische Vrouwengroep Wichmond-Vierakker
datum en tijdstip 22-04-2020 om 19.30 uur
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.