Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
De roep van de Camino De roep van de Camino
Deze avond zal Frida Meints, een van de leden van Werkgroep Inspiratie en Ontmoeting Hengelo (Gld.) e.o.,vertellen over haar pelgrimstochten naar Santiago de Compostella.
Sinds 5 jaar loopt zij elk voorjaar deze route of een deel ervan.
Jaarlijks komen er ongeveer 250.000 mensen aan in Santiago.                        Loop je de tocht vanuit Nederland, dan ben je meer dan 3 maanden onderweg.
 
Veel mensen kiezen ervoor op een kruispunt in hun leven, bijvoorbeeld na een verlies van een dierbare, een scheiding, ander werk, burn-out en dergelijke.
Het gaat dan over: “Hoe ga je verder met je leven?”
Tijdens het wandelen kom je tot rust en komen de antwoorden.
Natuurlijk zijn er ook mensen die louter om sportieve redenen op pad gaan. Maar iedereen die geweest is, zal zeggen/ voelen: “Het doet wat met je…….”
Aan de hand van Foto’s zal Frida deze avond ingaan op het fenomeen “pelgrimeren” en wat de reis onderweg met mensen doet.
Na in 2011 kennisgemaakt te hebben met het pelgrimsleven is zij ook jaarlijks 2 weken herbergier bij een herberg voor pelgrims.
Met deze beide ervaringen zal zij ons meenemen in het pelgrimsleven.
 
U bent van harte welkom, aanmelden is niet nodig.
Datum: donderdag 6 april 2017
Tijd: 20.00u – 22.00u
Plaats: Ontmoetingscentrum “Ons Huis”
Beukenlaan 30, Hengelo (Gld.)
Kosten: Bij de uitgang staat een kubus voor een vrijwillige bijdrage.
 
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.