Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Palmpasen in een nieuw jasje!

Palmpasen in een nieuw jasje!
Sinds vele jaren zijn er in ons dorp twee Palmpasenoptochten: één met de school op vrijdag en één met de beide kerken op zondag.
Dit jaar willen we voor het eerst het versieren van de palmpaasstokken gezamenlijk organiseren, voor alle kinderen in het dorp.
Na een overleg tussen kinderkerkleidsters van zowel de katholieke als de protestantse kerk, onze predikant en de directeur van ‘de Garve’, Frida Meints, hebben we voor de volgende vorm gekozen: om 9.30 uur worden de kinderen op school verwacht met een stok, die reeds met crêpepapier versierd is, zodat we meteen kunnen beginnen met het aanrijgen van snoepslingers en andere lekkernijen aan de stok te hangen.
Tegen half elf willen we dan met de kinderen vertrekken naar de Willibrordus-kerk, om een bezoek te brengen aan die parochie in hun dienst, alwaar de kinderen tevens een bijdrage aan hun stokken ontvangen.
Vervolgens gaan we richting de protestantse kerk en hopen tegen het einde van ‘onze’ dienst aan te komen; dan krijgen de kinderen het haantje op hun stok, zingen we met elkaar het slotlied en zal er, evenals voorgaande jaren, een erehaag gevormd worden bij de uitgang van de kerk, zodat de stokken bij het verlaten van de kerk bewonderd kunnen worden.
Als de weersomstandigheden het toelaten gaan we dan nog een rondje in optocht lopen en is er voor iedereen koffie/ thee/ limonade in de school!
Vanwege deze nieuwe opzet, vragen we de ouders om hun kind(eren) aan te melden, om enig idee te krijgen op hoeveel we moeten rekenen.
Aanmelden kan via of op de school. Ook kunnen op school strookjes crêpepapier meegenomen worden om thuis de stok alvast mee te omwikkelen.
 
Iedereen, jong en oud, is van harte welkom!
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.