Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Ludger Luther Liefde Ludger Luther Liefde
Dit jaar, op 31 oktober 2017, is het 500 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen op de deur van de kerk in Wittenberg, Duitsland, bevestigde. Daarom is 2017 betiteld als Lutherjaar.
De stellingen waren een aanklacht tegen de aflaathandel van de katholieke kerk. Luther betoogde dat er inhoudelijk over Bijbel en godsdienst moest worden gesproken. En de kerk hoorde meer te zijn dan een kerk van uitsluitend rituelen. Uiteindelijk heeft deze aanklacht van Luther geleid tot een kerkscheuring.
In overleg met de katholieke kerk in Vierakker is het idee ontstaan om gezamenlijk een musical over dit onderwerp op te voeren.
Tim Wiersum heeft de musical geschreven. Het oecumenische koor,  o.l.v. de heer Ron Holtslag, zal de koorzang verzorgen.
Het verhaal speelt zich af in 1916-1917 in Wichmond en Vierakker, agrarisch gebied met een kleine dorpskern en een levendige middenstand. De scheidslijn van het geloof fungeert als grens in een boerengemeenschap. In de musical wordt met een knipoog en veel humor naar een verzuilde samenleving gekeken. Omdat aan katholieke kant Ludger als symboolfiguur fungeert en het bovendien dit jaar 1275 jaar geleden is dat hij in onze streek het christelijk geloof bracht, speelt ook Ludger, met al zijn ganzen!,  een rol in het verhaal. En natuurlijk …..veel verwikkelingen en misverstanden  maar ……..eind goed, al goed.
De  werkgroep bestaat uit Ben Hiddink, Margreet Gründemann, Tim Wiersum en Joke Kamphuis.
De volgende data hebben we al afgesproken: opvoering op zaterdagavond 28 oktober en zondagmiddag 29 oktober 2017. In het Ludgerusgebouw in Vierakker. Op dit moment zijn we druk bezig om allerlei deelgroepen bezet te krijgen. Binnenkort beginnen we al met het oefenen van de toneelrollen. We houden jullie op de hoogte! 

Hartelijke groet van Ben, Margreet, Tim en  Joke.
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.