Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Huiskamer bijeenkomsten oktober 2016 en januari 2017 Huiskamer bijeenkomsten oktober 2016 en januari 2017
Op 3 oktober, 16 oktober 2016 en 16 en 19 januari 2017 waren de 4 huiskamerbijeenkomsten. De middag en de avonden werden goed bezocht. Wij begonnen deze bijeenkomsten met een gedicht van Patrice Kayo uit Kameroen:
 
Wie alleen loopt raakt de weg kwijt,
alleen uit de gemeenschap komt de wijsheid.
Een hand alleen kan geen touw
om een bundel knopen.
Wie alleen loopt raakt de weg kwijt…
Wie dan valt, heeft niemand om haar te helpen.
Wie dan schreeuwt, heeft niemand die haar hoort.
Wie alleen loopt, gaat zwaar gebukt onder haar last,niemand deelt haar vreugde of verdriet.
Wie alleen loopt raakt de weg kwijt.
Ze heeft maat twee voeten,
ze heeft alleen maar twee armen,
ze heeft maar twee ogen.
Maar in de gemeenschap
heeft ieder duizend handen,
heeft ieder duizend voeten,
loopt niemand ooit alleen. 

Over dit gedicht werd even onderling gepraat, vervolgens werden wij in 2 groepen verdeeld en begon het “ganzenbord spel”. De vragen die pasten bij dit spel werden opgesteld naar aanleiding van het landelijke thema van de  PKN: “deel je leven”. De vragen gaven aanleiding tot het vertellen van levensverhalen, belevenissen en ervaringen. Na een 2e kop koffie/thee volgde een gedicht van Toon Hermans. Tot slot zongen wij een door een gemeentelid gekozen lied.  De opkomst van de gemeenteleden was erg goed. Wij kunnen terug kijken op zeer geslaagde middag/avonden, dank aan allen die aanwezig waren en hun verhalen met anderen wilden delen. 
 
Tim Wiersum en Zwennie Langwerden.

 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.