Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de Diaconie Vanuit de Diaconie
Vooraf
De Diaconie wil omzien naar de ander, dichtbij maar ook ver weg, in het bijzonder de naaste in nood. Dit is dus niet beperkt tot ‘onze eigen gemeenteleden’. Mocht u iemand kennen waarvan u denkt of weet dat die persoon (financiele) steun van de Diaconie nodig heeft laat het ons weten. Namen en telefoon-nummers van het College van Diakenen vindt u elders in dit blad.
 
Collecten
Op vrijdag  3 maart was het wereldgebedsdag, ook in Wichmond/Vierakker is daar aandacht aan besteed.
Net zoals andere jaren is er een viering geweest in onze kerk
Deze dienst wordt elk jaar door een ander land gemaakt,
dit jaar door de Filippijnen. De collecte in deze dienst heeft 74,20 euro opgeleverd.
Deze gaat naar kleinschalige projecten die vaak vanuit Nederland wordt ondersteunt.
Op de website  van wereldgebedsdag: www.wereldgebedsdag.nl
kunt u deze projecten nog eens nakijken.
 
Op 5 februari heeft Verena Schieven het een en ander verteld
Over haar reis met het  Isendoorn college naar India
Zij gaat daar, met medeleerlingen naar de hoofdstad Calcutta om een school te ondersteunen met allerlei projecten.
Ook hiervoor is op 5 februari een uitgangscollecte gehouden
en die heeft veel geld opgeleverd.  De diaconie heeft het mooie bedrag van 500 euro overgemaakt naar het Isendoorn college
zodat zij de nodige materialen kunnen aanschaffen.
Als Verena terug is zal ze ter zijner tijd haar reis nog eens toelichten
 
Collecte-opbrengsten Diaconie
november  197,42
december   248,65
januari        140,25
februari       219,82
 
Uitgangscollecten
2 november  75,00
4 december   49,25
1 januari        24,90
5 februari    294,00
 
Alle gevers heel hartelijk dank
 
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 01-11-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Andrea Kasteleijn

Uitgangscollecte: College van kerkrentmeesters
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-11-2020 om 20.00 uur
Beamerdienst afgespeeld in de kerk

Dankdag

Uitgangscollecte: College van diaconie
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 08-11-2020 om 10.00 uur
ZWO dienst
ZWO commissie gaat voor

Kinderoppas: Mariko Heuvelink

Uitgangscollecte: College van kerkrentmeesters
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 15-11-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Gerrie Hiddink

Uitgangscollecte: College van diaconie
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.