Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Vanavond, 24 maart, voor de vesperdienst waren we in de St. Willibrorduskerk, in Vierakker. We vierden daar de vigilie (vooravond) van de Maria Boodschap. Met delen in Latijn, gezongen door het  oecumenisch koor  - heel mooi! De Maria Boodschap kun je ook als Protestant vieren. Het vindt plaats op 25 maart, 9 maanden voor Kerst. Logisch: Jezus is geboren op 25 december, dus moet de aankondiging aan Maria door de aartsengel Gabriel hebben plaatsgevonden op 25 maart.  Ooit werkte is als vrijwilliger in een protestantse wijk in Noord Ierland. De Anglicaanse kerk waaraan ik verbonden was droeg de naam van Maria Boodschap – the Church of the Annunciation in het Engels. We waren zo protestants als je maar kon zijn, maar we eerden op onze manier wel Maria. Zij speelt immers een belangrijke rol in de Bijbel. We komen haar verschillende keren tegen.  Een van de grote momenten is als ze haar lofwoord, de “Magnificat”, zegt als respons op de groet van haar nicht Elizabeth. Het is een klassieker geworden in alle kerken. Het Oecumenisch koor zong er gisteren een gregoriaanse versie van – “Magnificat anima mea Dominum…” – mijn ziel verhoogt de Heer. Het klonk ontroerend (Ik moedig u aan om te komen, lezer, er is in deze veertigdagentijd nog één vesper in de Willibrorduskerk, op 7 april.) Ik ken de Magnificat uit mijn hoofd in het Engels en zeg het in het avondgebed, drie keer per week. Soms zing ik de Nederlandse versie:  “Mijn ziel maakt groot de Heer, mijn geest verheugt zich zeer, want God heeft mij geringe, die Hem als dienstmaagd dien, goedgunstig aangezien; en deed mij grote dingen.”  Het is lied 157A in ons nieuwe liedboek. De melodie komt uit Straatsburg, uit het jaar 1539.  Prachtig!  Heeft u dat ook lezer, dat u hoe langer hoe meer gaat hechten aan de oude traditie, de oude schatten van de kerk?  Die hebben toch veel meer diepgang?  Daar moeten we toch uit putten, uit die diepe put van helder geestelijk water van onze voorouders?  Straatsburg.  Toen ik daar op een dag, zo’n vijftien jaar geleden, rondliep, en ineens, vanuit een klein straatje komend, de kathedraal voor me zag, in het midden van de stad, waande ik me terug in de middeleeuwen! Wat een onvergetelijke indruk maakte dat op mij.  Ik mocht toen drie maanden verblijven in Straatsburg op studieverlof.  In die tijd had  een predikant na vijf jaar werken recht op drie maanden vrij om te studeren.  Is niet meer.  Het is ook lastig, want je moet voor vervanging zorgen.  Maar ik heb er een keer gebruik van gemaakt, en met veel voldoening.  Ik volgde college aan de protestantse theologische faculteit van Straatsburg en logeerde bij de diaconessen – een protestantste orde van zusters. Velen op leeftijd, maar kras!   Ze zongen iedere avond de Magnificat en het lied van Simeon  in het Frans.  Ik zong vaak mee. Het lied van Maria, de Magnificat, is bemoedigend.  God ziet om naar zijn dienstmaagd. En dus misschien ook wel naar de zoon van zijn dienstmaagd.  Mijn moeder was gelovig.  Uw moeder ook? Maar het lied is ook revolutionair.  “Zijn arm verstoot met kracht de groten uit hun macht, de vorsten van hun tronen, maar hij maakt kleinen groot en zal met overvloed de hongerigen lonen.” Nou, als je dat vandaag zingt dan moet je wel oppassen als je westerling bent. Zijn wij niet die vorsten en die groten in de huidige wereld? En zijn er momenteel niet twintig miljoen hongerigen in Afrika?  Nee, je kunt de Magnificat niet zingen zonder je hand in je buidel te steken en mee te doen met de actie om de hongersnood in Somalië en ommelanden te bestrijden. Ja want anders, lezer, anders gaat het toch uitkomen wat Maria zingt en staan wij aan de verkeerde kant van dat lied?   Laat het zo zijn dat wij ons achter Hem scharen die, hoewel hij de rijkste was, zich de armste maakte om anderen te verrijken. 
Zondagse diensten
 
Zondag 2 april, 10 uur: vijfde zondag in de veertigdagentijd. De dienst zal worden geleid door ds Deddie van Alpen uit Warnsveld
 
Zondag 9 april, 10 uur: Palmzondag.
Zoals u misschien al hebt gelezen in het pas verschenen nummer van Wichmonds Kerkleven zal Palmzondag voor de kinderen anders verlopen dan voorheen.
 
De resterende vesperdiensten in de veertigdagentijd
Vrijdag 31 maart, 20 uur: Vesperdienst voor alle gelovigen van Wichmond-Vierakker (katholiek en protestants) in de Protestantse kerk, Dorpsstraat Wichmond.  Na de dienst is er koffie/thee in de pastorie.
 
Vrijdag 7 april, 19.30 uur: Vesperdienst met het oecumenisch koor voor alle gelovigen van Wichmond-Vierakker (katholiek en protestants) in de Sint Willibrorduskerk, Vierakker. Voorganger diaken T. Bruin Na de dienst: koffie/thee in de kerk.
 
Vrijdag 14 maart is Goede Vrijdag.  Op deze dag houden de beide kerken aparte diensten. Bij ons zal pr Rien Baauw ons voorgaan, om 20 uur. 
 
Ons projectkoortje:  Ons projectkoortje oefent op vrijdag 31 maart om 19.00 uur. De oefening zal 45 minute duren.  Na de oefening is er een oecumenische vesperdienst bij ons in de kerk om 20 uur.
 
Huisavondmaal:  Op vrijdag 7 april zal er weer een huisavondmaal worden gehouden in de pastorie.  We  beginnen om 14.30uur en na afloop drinken we met elkaar koffie/thee en sluiten om 16.30 uur af. Zou U uw wijkouderling willen laten weten of u komt en of u vervoer nodig heeft.
 
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.