Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de pastorie: Vanuit de pastorie:
Vanuit de pastorie:
“Laat na de sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag der week, ging Maria van Magdala en de andere Maria het graf bezien,” schrijft Matteüs aan het begin van zijn laatste hoofdstuk (hoofdstuk 28). Wie waren die twee Maria’s? Waar kwamen ze vandaan?  Waarschijnlijk uit de streek Galilea in het noorden van Israël, zo’n honderd kilometer van Jerusalem (waar de kruisiging plaatsvindt). De Talmoed (een reeks rabbijnse commentaren op de Bijbel) vermeldt dat Magdala ongeveer twintig kilometer van Tiberias lag (stad aan de westkant van het Meer van Galilea).  Maria Magdalena betekent Maria uit het plaatsje Magdala. Zij is de bekendste van de vrouwen die Jezus volgden.  Want er waren er meer dan twee. Volgens Lucas trok Jezus tijdens zijn zendingswerk in Galilea van stad tot stad en van dorp tot dorp, samen met de twaalf en met “enige vrouwen, die genezen waren van boze geesten en van ziekten: Maria, met de bijnaam: van Magdala, van wie zeven boze geesten uitgegaan waren, en Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna en vele andere, die hen dienden met hetgeen zij bezaten,” (Lucas 8:1-3, NBV).  Deze vrouwen waren dus losgeraakt van gezin en gemeenschap.  Misschien tijdelijk.  Ze “dienden hen met hetgeen zij bezaten.” Sommigen waren dus niet onbemiddeld.  Johanna was de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes. Was Chusas ook in het geheim een volgeling, net als Nicodemus? Steunde hij zijn vrouw in haar keus?  De Herodes die hij dient als rentmeester is niet degene die we kennen van de kindermoord. Het is diens zoon, een van de vier opvolgers van Herodes de Grote (Groot vanwege zijn enorme bouwwerken, bijvoorbeeld de nieuwe tempel in Jerusalem).  Deze Herodes die Chusas dient is tetrarch (vierkoning) van hert gebied Galilea. Hij is toevallig ook aanwezig in Jerusalem als Jezus wordt gearresteerd.  Pilatus stuurt Jezus naar hem toe om ook door hem te worden verhoord. Jezus is immers Galileeër en valt dus onder zijn gezag. Herodes is blij Jezus te ontvangen, vermeldt Lucas, want hij heeft hem nog nooit ontmoet. Wacht even, lezer, is dit niet heel opvallend?  Galilea is toch maar een klein gebiedje - zo groot als ongeveer een derde van de provincie Gelderland. De Zoon van God, Schepper van hemel en aarde, moet zich wel heel nederig hebben gemaakt - een soort onbeduidende dorpspredikant die nog nooit bij de plaatselijke burgermeester op audiëntie is geweest. Nu, op deze Goede Vrijdag, wil Herodes hem wel zien, want hij heeft toch wel het een en ander over hem gehoord. Hij wil die Jezus een van zijn wonderen zien doen!  Maar het wordt een teleurstelling. Herodes ondervraagt hem maar krijgt geen antwoord.  Jezus houdt zich zo stil als een graf. Herodes raakt er gefrustreerd van.  Samen met zijn soldaten begint hij hem te honen en de spot met hem te drijven door hem een pronkgewaad om te hangen.  Wat liggen spot en geloof toch dicht bij elkaar in de buurt. Een woord, een gebaar, kan positief bedoeld worden of negatief.  Herodes hangt Jezus ’s ochtends een pronkgewaad om en ’s avonds wikkelt Jozef van Arimathea zijn lichaam in “een zuiver fijn lijnwaad” (Statenvertaling). Alles hangt af van de intentie – is het hoon of liefde?  De vrouwen gaan op Paasochtend vroeg naar de grot waar Jezus ligt. Het is doodstil. Ze gaan met liefde, om het te bezien.  Ze zullen niet als Herodes gefrustreerd raken, eerder ontzet en vervolgens opgetogen.  Er gebeurt het grootste wonder…
 
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.