Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de pastorie: Vanuit de pastorie:
Vanuit de pastorie:
“Laat na de sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag der week, ging Maria van Magdala en de andere Maria het graf bezien,” schrijft Matteüs aan het begin van zijn laatste hoofdstuk (hoofdstuk 28). Wie waren die twee Maria’s? Waar kwamen ze vandaan?  Waarschijnlijk uit de streek Galilea in het noorden van Israël, zo’n honderd kilometer van Jerusalem (waar de kruisiging plaatsvindt). De Talmoed (een reeks rabbijnse commentaren op de Bijbel) vermeldt dat Magdala ongeveer twintig kilometer van Tiberias lag (stad aan de westkant van het Meer van Galilea).  Maria Magdalena betekent Maria uit het plaatsje Magdala. Zij is de bekendste van de vrouwen die Jezus volgden.  Want er waren er meer dan twee. Volgens Lucas trok Jezus tijdens zijn zendingswerk in Galilea van stad tot stad en van dorp tot dorp, samen met de twaalf en met “enige vrouwen, die genezen waren van boze geesten en van ziekten: Maria, met de bijnaam: van Magdala, van wie zeven boze geesten uitgegaan waren, en Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna en vele andere, die hen dienden met hetgeen zij bezaten,” (Lucas 8:1-3, NBV).  Deze vrouwen waren dus losgeraakt van gezin en gemeenschap.  Misschien tijdelijk.  Ze “dienden hen met hetgeen zij bezaten.” Sommigen waren dus niet onbemiddeld.  Johanna was de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes. Was Chusas ook in het geheim een volgeling, net als Nicodemus? Steunde hij zijn vrouw in haar keus?  De Herodes die hij dient als rentmeester is niet degene die we kennen van de kindermoord. Het is diens zoon, een van de vier opvolgers van Herodes de Grote (Groot vanwege zijn enorme bouwwerken, bijvoorbeeld de nieuwe tempel in Jerusalem).  Deze Herodes die Chusas dient is tetrarch (vierkoning) van hert gebied Galilea. Hij is toevallig ook aanwezig in Jerusalem als Jezus wordt gearresteerd.  Pilatus stuurt Jezus naar hem toe om ook door hem te worden verhoord. Jezus is immers Galileeër en valt dus onder zijn gezag. Herodes is blij Jezus te ontvangen, vermeldt Lucas, want hij heeft hem nog nooit ontmoet. Wacht even, lezer, is dit niet heel opvallend?  Galilea is toch maar een klein gebiedje - zo groot als ongeveer een derde van de provincie Gelderland. De Zoon van God, Schepper van hemel en aarde, moet zich wel heel nederig hebben gemaakt - een soort onbeduidende dorpspredikant die nog nooit bij de plaatselijke burgermeester op audiëntie is geweest. Nu, op deze Goede Vrijdag, wil Herodes hem wel zien, want hij heeft toch wel het een en ander over hem gehoord. Hij wil die Jezus een van zijn wonderen zien doen!  Maar het wordt een teleurstelling. Herodes ondervraagt hem maar krijgt geen antwoord.  Jezus houdt zich zo stil als een graf. Herodes raakt er gefrustreerd van.  Samen met zijn soldaten begint hij hem te honen en de spot met hem te drijven door hem een pronkgewaad om te hangen.  Wat liggen spot en geloof toch dicht bij elkaar in de buurt. Een woord, een gebaar, kan positief bedoeld worden of negatief.  Herodes hangt Jezus ’s ochtends een pronkgewaad om en ’s avonds wikkelt Jozef van Arimathea zijn lichaam in “een zuiver fijn lijnwaad” (Statenvertaling). Alles hangt af van de intentie – is het hoon of liefde?  De vrouwen gaan op Paasochtend vroeg naar de grot waar Jezus ligt. Het is doodstil. Ze gaan met liefde, om het te bezien.  Ze zullen niet als Herodes gefrustreerd raken, eerder ontzet en vervolgens opgetogen.  Er gebeurt het grootste wonder…
 
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.