Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
In deze tijd van Pasen leest de kerk de eerste brief van de apostel Petrus.  De Paastijd telt 7 zondagen, Paaszondag meegeteld.  Daarna is het Pinksteren. Op de 6 zondagen die volgen op Paaszondag staat in het leesrooster telkens weer een deel van de eerste brief van Petrus aangeven, als tweede schriftlezing. De eerste schriftlezing is uit het Oude Testament (uit verschillende boeken gedurende de paastijd), de tweede is uit de eerste brief van Petrus, en de derde is een evangelielezing (in de paastijd telkens uit het vierde Evangelie – dat van Johannes).   Niet iedere prediker houdt zich aan het leesrooster van de kerk, en het is dus niet gegarandeerd dat u Petrus zult horen op een dezer zondagen als u ter kerke gaat. Ik hou me meestal wel aan het rooster, omdat ik me betrokken voel bij de wereldkerk.  Het leesrooster van de PKN sluit aan bij het oecumenisch rooster van de wereldkerk en vaak zijn dus onze lezingen op een zondag dezelfde als in de Rooms katholieke mis op de zaterdagavond, of in de Anglicaanse zondagdienst.  Ik laat weliswaar zelden drie schriftlezingen horen.  Vaak kies ik voor de evangelielezing gekoppeld aan de lezing uit het Oude Testament.  Maar in de  Paastijd spreekt de Petrusbrief, de tweede van de drie lezingen,  mij wel aan.  Het begint al zo mooi: “Van Petrus, apostel van Jezus Christus. Aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asie en Bitynië verblijven, door God, de Vader, voorbestemd om, geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met zijn bloed besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede, in overvloed.”   In overvloed!  Zelf heb ik weinig, maar er is genade in overvloed!  En ook vrede. Ongelooflijk goed nieuws.  Maar of ik blij ben met de naam “uitverkorene”?  Waarom ik en niet iedereen?  Ik voel me niet beter dan anderen.  Maar is het niet zo vandaag dat weinigen jaloers op mij zullen zijn? Velen zouden er niet voor kiezen om christen te zijn - ik ook niet.  Maar het is nou eenmaal zo.  En ik moet zeggen, ik heb het er tot dusver niet slecht bij.  Integendeel.  Maar vreemdeling dan?  Wij leven toch in ons eigen land? Petrus schreef aan christenen in voormalig Klein-Azië.  Dat is nu het westelijk deel van Turkije.  Christenen waren daar toen al een kleine minderheid, en na de komst van de Islam, zo’n 500 jaar later, helemaal. Als je daar vandaag  christen bent, ja, dan val je wel op. Als een soort vreemdeling.  Maar in Nederland? Nou, is een christen in een hoe-langer-hoe-meer geseculariseerde maatschappij ook niet een soort vreemdeling aan het worden? De brief van Petrus wordt voor ons steeds relevanter! Verder lezen we dat we voorbestemd zijn om, “geheiligd door de Geest, gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus.” Dit klinkt goed.  We hoeven onszelf niet heilig te maken, de Geest moet dat doen.  Geen stress dus.  Maar wat is heilig eigenlijk, en wil ik dat wel?  Ik hou wel van een biertje.  Mag dat?  Ja, natuurlijk – Jezus genoot toch ook van een goed glas wijn?  Heilig heeft helemaal niets met strenge regels van onthouding te maken.  Heilig is verwant aan heel.  De Geest wil ons heel maken. Zijn we dan kapot?  Ik zeker, ja, ik erken het direct. Niet helemaal heel - van geest niet, van ziel niet, van hart niet, van lichaam niet…  Maar er is iemand die mij wil heiligen - die mij dus heel kan maken. Halleluja! Ik moet wel zeggen, Hij heeft er geen haast bij (blijkbaar). Logisch: Hij heeft alle tijd – een eeuwigheid.  Maar Hij geeft nooit op. En het doel?  Jezus Christus gehoorzamen. Niets lijkt me mooier.  Als ik dat mag doen! Dat u dat mag doen! Hem gehoorzamen, wauw! Hij die alles kan, die het beste wil, het beste voor de wereld, voor iedereen! Hem horen, zijn wens uitvoeren, en van Hem zijn, als een soort bloedverwant -  dat is een mooi leven. Zo heeft Petrus ons al met de eerste verzen van zijn brief bemoedigd. Dat smaakt naar meer.
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.