Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
“Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.”  Aldus Petrus, aan het begin van het tweede hoofdstuk van zijn eerste pastorale brief. Deze tekst is een onderdeel van de tweede schriftlezing die op het rooster staat voor 14 mei. “Ontdoe u dus van alles wat slecht is.” Het woordje “dus” verwijst terug naar wat er al gezegd is, in hoofdstuk 1. Daar staat een Bijbelvers dat door het hele Paasseizoen heen moet klinken:  “Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus  uit de dood, waardoor wij leven in hoop.”  God heeft ons in zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren doen worden, zegt Petrus, en dat is gebeurd door de opstanding. De ervaring van de opstanding van Jezus heeft tot een nieuw begin geleid. Het is voor iedereen die dit ervaart net alsof het leven opnieuw begint.  Vanwege dit besef leeft de christen in een onverwoestbare hoop.  Maar hoe kan je het ervaren?  Hoe kan je opnieuw ervaren dat Christus is opgestaan, zodat je het weet en het niet alleen maar zegt, als geloofsartikel? Wij waren er niet bij.  Kan je het ook vandaag ervaren? Hoe? De verschijningsverhalen van de opgestane Heer in de Bijbel geven een antwoord.  Bijvoorbeeld in Johannes 21. Daar pakken de leerlingen van Jezus hun oude dagelijkse leven weer op. Ze gaan vissen. Ze vissen door de nacht en vangen niets.  Ineens is hij daar. Hij staat aan de oever en roept dat ze het net over de andere kant van het schip moeten gooien. Ze doen het en ze vangen een enorme hoeveelheid vis. Voor mij hoeft het wonder niet zo groot te zijn. Maar wat ik meeneem uit dit verhaal is de boodschap dat dit zich altijd kan herhalen.  In het dagelijks leven kan Hij ineens tot ons komen en ons, in onze vaak moeilijke situaties, een weg wijzen, misschien door een ingeving, een gedachte. Dat is dan het wonder.  Als we dit ervaren – er oog voor hebben – dan beseffen we dat Hij leeft, en dus is opgestaan, en dus dat Hij de dood overwonnen heeft en Heer is over dit leven en het volgende. Dat geeft dan rust. De hoop waar Petrus van spreekt is de zekerheid dat de Heer het laatste woord heeft, en niet het kwaad, en dat het leven het gewonnen heeft van de dood. Al is er nu vaak verdriet en moeilijkheid, dat is niet hetgene waarmee alles zal eindigen. “Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend gemaakt worden,” zegt Paulus in zijn eerste brief aan de Korintiërs, (hoofdstuk 15, vers 22).  Dit is onze hoop. En de hoop die wij hebben is niet zoals de hoop dat het een keer lekker mooi weer zal worden (ik schrijf dit op 5 mei en het is nog steeds koud!)  Nee, de hoop hier is als een anker dat zich ingegraven heeft op vaste grond, zegt de Bijbel.  Dat anker is betrouwbaar - het laat niet los. Het geeft ons een zekerheid. Hij is opgestaan en er is dus een nieuw begin gemaakt en het zal niet teruggedraaid worden. Iedere keer dat we dit opnieuw beseffen leeft hoop weer op, en dat motiveert ons de woorden van Petrus in praktijk te brengen:  onszelf te ontdoen van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, en te verlangen, opnieuw, als pasgeboren zuigelingen, naar de zuivere melk van het woord. Zo wil het Paasseizoen ieder jaar weer een opleving van geloof tot stand brengen, Pasen met haar mooie mysterieuze verhalen van de verschijningen van Jezus, Pasen, met het gevoel, 40 dagen lang, dat Hij ook bij ons kan komen, in onze diensten. Met die verwachting moeten we naar de kerk gaan, om iets te beleven.  De kerk van Wichmond, met haar prachtige lichtspeling, is daar heel geschikt voor. En die beleving van Zijn aanwezigheid geeft ons weer hoop en geloof en, als aller belangrijkste, liefde, voor Hem en voor elkaar.  Kunnen we dit samen ervaren in Wichmond? Daar bid ik voor. 
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.