Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
“Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters.”  Dit zegt Petrus in het derde hoofdstuk van zijn eerste brief in de Bijbel. “Leef met elkaar mee.”  Het betekent, denk ik, dat we bezorgd moeten zijn om elkaar, ja, om ieder binnen de gemeenschap.  Hoe doen we dat, in praktische zin?  Wel, in de eerste plaats door te weten wie we zijn.  Wie is lid van onze gemeenschap? Kennen we elkaar? Kennen we elkaars namen?  Of leven we langs elkaar heen?  Je kunt in een gemeente knikken naar elkaar, elkaar wel eens de hand schudden, maar verder weinig van de ander weten en daar ook niet in geïnteresseerd zijn. Dat is denk ik niet de bedoeling in een gemeente van Jezus Christus. Die moet anders zijn dan de maatschappij. We leven in een maatschappij en een tijd waarin we veel op onszelf aangewezen zijn.  Buren kunnen soms niets van elkaar afweten.  Ik heb dit in mijn laatste woonplaats ervaren. Ik kende mijn buurman niet totdat ik naar enkele jaren bij hem aanbelde om te praten over de bomen die in mijn tuin stonden en waarvan de bladeren bij hem vielen. Ik wilde aanbieden om ze te laten snoeien.  Toen pas ontdekte ik dat zijn vrouw al sinds lange tijd ernstig ziek was.  Dit was in een stad, en op een dorp zal het wel anders zijn.   Maar toch, aan de kwaliteit van  gemeenschap, aan warmte, aan medeleven, kan altijd worden gewerkt.  En zeker moet dit zo zijn in een kerkelijke gemeente, waar we niet alleen opgeroepen worden om goede buren te zijn, maar om elkaar “lief te hebben als broeders en zusters”.  Natuurlijk moeten we elkaar wel de ruimte gunnen zodat ieder zijn eigen leven kan leiden zonder indringerigheid door de ander.  Maar we komen elkaar ook tegen als leden van dezelfde gemeente, en dan is het zaak met elkaar te praten en te vragen naar hoe het gaat en mee te leven met elkaar.  Er mag geen afstandelijkheid zijn, geen kilte in het omgaan met elkaar binnen de kerk. En als dat zich wel voordoet, als dat wel is ontstaan, dan is het zaak om daar aandacht aan te besteden zodat het overwonnen wordt.  Het leven van een christen is een leven in een gemeenschap en de kwaliteit van de verhoudingen binnen die gemeenschap gaan de Heer zeer nauw aan het hart.  Zijn hoofdapostel zegt: “leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters.”  Hoe doen we dit? Heel eenvoudig: praten met diegene, lid van onze gemeente, met wie we een tijdje niet hebben gepraat, bijvoorbeeld bij de koffie na de dienst, of gewoon op een bijeenkomst, of bij de bakker. Of een keer opbellen en zeggen: “Een tijd niet gezien -  hoe gaat het?” Gemeenschapsleven vergt onderhoud! 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.