Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Afgelopen zondag 4 juni was het Pinksteren en toen zijn we weer begonnen met de openstelling van onze kerk tijdens de zomermaanden. De kerk zal iedere dag toegankelijk zijn, tot eind september.  Wat is het nut hiervan?  In de eerste plaats om mensen de gelegenheid te geven om in het heilige gebouw van de kerk van Wichmond God te ontmoeten. Ja, want wat is er mooier in dit leven, lezer?  Als ik op vakantie ben, in Engeland of Frankrijk, of op een dorp in de provincie Groningen, in het hoge noorden, dan zijn de kerkgebouwen vaak toegankelijk overdag. Fiets ik langs, dan wil ik ook vaak naar binnen.  God roept “IK BEN HIER” en nodigt uit:  “Kerk Open”. Je duwt de deur open en je komt in een merkwaardige ruimte. Heel anders dan buiten. Het is er stil. Het liefst heb ik het zo. Is er iemand anders, een andere toerist, nou, dan blijf ik misschien even, maar ik wil graag helemaal alleen zijn, zo’n twintig minuten, zitten, misschien knielen, voelen, luisteren:  Hier is God, in de koelte.  Hier in dit gebouw wordt Zijn Woord verkondigd, worden de sacramenten bediend, en misschien is dat als sinds de eeuwen - bij ons op het dorp sinds 1855.  Hier in het mooie Wichmond is een plek van ontmoeting tussen God en mens, in het hartje van dit dorp, in deze Dorpsstraat, een heilige plek:  Geweldig! Je kunt toch niet zomaar voorbijfietsen of lopen, lezer, dat wil je toch beleven, weer, iedere keer? “Hoe brand ik van verlangen om te komen in uw heiligdom.  Wat zou mijn hart nog liever wensen dat dat het juichend U ontmoet die leven zijt en leven doet.”   Hier stap je even buiten de tijd van het heden.  Je leest op het houten bord bij de ingang “1855”: hier is dus 162 jaar licht en  lofzang. En vandaag is het er nog – hoera!  God hier sindsdien aanwezig. Je voelt je verbonden met de God van het verleden en de God van vandaag, ja want Hij is trouw tot in eeuwigheid en Hij is hier nu nog, voor U, om U te helpen, om U te zegenen... Hier kunt u een kaarsje aansteken (er is daar gelegenheid voor) voor uzelf, of een ander…
In de tweede plaats moet een kerkgebouw zich natuurlijk geven aan de mensen, want het is door mensen gebouwd en gefinancierd.  Een kerkgebouw is niet alleen van de kerkelijke gemeente.  Nee, een kerkgebouw is ooit door de gemeenschap opgericht. Er zijn velen, gelovigen en niet-gelovigen, die iets hebben bijgedragen aan het ontstaan en het onderhoud van het gebouw en die dat vandaag ook doen. En velen hebben in het gebouw ook iets meegemaakt, misschien een huwelijk of een begrafenis of een doop.  Die willen even terugkomen.  Het is ook een stukje hun kerk.  De kerk is er voor de brede plaatselijke gemeenschap.  En ook, door open te zijn en toegankelijk voor iedereen, wordt de drempel tussen kerkelijke gemeente  en dorp verlaagd. Kinderen uit het dorp kunnen naar binnen gaan, want het is hun dorpskerk, of ze nou gedoopt zijn of niet. Het is de kerk van Wichmond. Er moeten ook allerlei activiteiten en ontmoeting in plaats kunnen vinden. 
Maar een kerk waar de lof niet meer gezongen wordt iedere zondag, mist wel iets.  Nee, lezer, dat moet altijd doorgaan.  En dat mag nooit van geld afhangen. Nee natuurlijk niet, kom nou! Aan geld is geen gebrek, wel aan tijd. Heeft u een uur in de week om bij te dragen aan het brengen van de lof aan God en het bidden voor Zijn wereld en om Zijn Woord te laten klinken?  Zo’n uur is u kostbaar, lezer, dat weet ik. Maar de lofzang is hier onafgebroken sinds 1855 en het is nu, vandaag, aan ons om die voort te zetten.  Wij zijn aan de beurt in de lange rij van Wichmondse kerkgangers.  En vraag niet: wie komt er na mij? Daar zorgt God wel voor. Nee, laten wij er nu voor zorgen. Amen!  Halleluja!
terug
 
 
 
 

Zangdienst (AFGELAST vanwege coronavirus COVID-19)
datum en tijdstip 29-03-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Annet Heuvelink
meer details

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Oecumenische Vrouwengroep Wichmond-Vierakker
datum en tijdstip 22-04-2020 om 19.30 uur
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.