Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Afgelopen zondag 4 juni was het Pinksteren en toen zijn we weer begonnen met de openstelling van onze kerk tijdens de zomermaanden. De kerk zal iedere dag toegankelijk zijn, tot eind september.  Wat is het nut hiervan?  In de eerste plaats om mensen de gelegenheid te geven om in het heilige gebouw van de kerk van Wichmond God te ontmoeten. Ja, want wat is er mooier in dit leven, lezer?  Als ik op vakantie ben, in Engeland of Frankrijk, of op een dorp in de provincie Groningen, in het hoge noorden, dan zijn de kerkgebouwen vaak toegankelijk overdag. Fiets ik langs, dan wil ik ook vaak naar binnen.  God roept “IK BEN HIER” en nodigt uit:  “Kerk Open”. Je duwt de deur open en je komt in een merkwaardige ruimte. Heel anders dan buiten. Het is er stil. Het liefst heb ik het zo. Is er iemand anders, een andere toerist, nou, dan blijf ik misschien even, maar ik wil graag helemaal alleen zijn, zo’n twintig minuten, zitten, misschien knielen, voelen, luisteren:  Hier is God, in de koelte.  Hier in dit gebouw wordt Zijn Woord verkondigd, worden de sacramenten bediend, en misschien is dat als sinds de eeuwen - bij ons op het dorp sinds 1855.  Hier in het mooie Wichmond is een plek van ontmoeting tussen God en mens, in het hartje van dit dorp, in deze Dorpsstraat, een heilige plek:  Geweldig! Je kunt toch niet zomaar voorbijfietsen of lopen, lezer, dat wil je toch beleven, weer, iedere keer? “Hoe brand ik van verlangen om te komen in uw heiligdom.  Wat zou mijn hart nog liever wensen dat dat het juichend U ontmoet die leven zijt en leven doet.”   Hier stap je even buiten de tijd van het heden.  Je leest op het houten bord bij de ingang “1855”: hier is dus 162 jaar licht en  lofzang. En vandaag is het er nog – hoera!  God hier sindsdien aanwezig. Je voelt je verbonden met de God van het verleden en de God van vandaag, ja want Hij is trouw tot in eeuwigheid en Hij is hier nu nog, voor U, om U te helpen, om U te zegenen... Hier kunt u een kaarsje aansteken (er is daar gelegenheid voor) voor uzelf, of een ander…
In de tweede plaats moet een kerkgebouw zich natuurlijk geven aan de mensen, want het is door mensen gebouwd en gefinancierd.  Een kerkgebouw is niet alleen van de kerkelijke gemeente.  Nee, een kerkgebouw is ooit door de gemeenschap opgericht. Er zijn velen, gelovigen en niet-gelovigen, die iets hebben bijgedragen aan het ontstaan en het onderhoud van het gebouw en die dat vandaag ook doen. En velen hebben in het gebouw ook iets meegemaakt, misschien een huwelijk of een begrafenis of een doop.  Die willen even terugkomen.  Het is ook een stukje hun kerk.  De kerk is er voor de brede plaatselijke gemeenschap.  En ook, door open te zijn en toegankelijk voor iedereen, wordt de drempel tussen kerkelijke gemeente  en dorp verlaagd. Kinderen uit het dorp kunnen naar binnen gaan, want het is hun dorpskerk, of ze nou gedoopt zijn of niet. Het is de kerk van Wichmond. Er moeten ook allerlei activiteiten en ontmoeting in plaats kunnen vinden. 
Maar een kerk waar de lof niet meer gezongen wordt iedere zondag, mist wel iets.  Nee, lezer, dat moet altijd doorgaan.  En dat mag nooit van geld afhangen. Nee natuurlijk niet, kom nou! Aan geld is geen gebrek, wel aan tijd. Heeft u een uur in de week om bij te dragen aan het brengen van de lof aan God en het bidden voor Zijn wereld en om Zijn Woord te laten klinken?  Zo’n uur is u kostbaar, lezer, dat weet ik. Maar de lofzang is hier onafgebroken sinds 1855 en het is nu, vandaag, aan ons om die voort te zetten.  Wij zijn aan de beurt in de lange rij van Wichmondse kerkgangers.  En vraag niet: wie komt er na mij? Daar zorgt God wel voor. Nee, laten wij er nu voor zorgen. Amen!  Halleluja!
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.