Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Lezer, effe een quiz. Hoe heet de broer van Petrus, eerste Paus van Rome?  Weet u het antwoord?  Dan bent u goed op weg want het is een van de letters van een woord wat ik bij u onder de aandacht wil brengen. Niet moeilijk, de broer van Petrus, dat weet iedereen.  Als het u toch ontschoten is (en ik ben ook niet goed in namen) geen paniek: u pakt de Bijbel en leest het begin van Matteüs hoofdstuk 10, – stond in de schriftlezing van afgelopen zondag. Letter twee: wat is de plaats waar Jacob een altaar oprichtte nadat hij gedroomd had van die ladder naar de hemel?  Het Hebreeuws betekent huis van God.  Te makkelijk, zegt u?  Nou deze dan, voor letter drie:  Hoe heet de nicht van Maria?  Nu, lezer, heb ik u te pakken. Weet u niet, hè?  Een kloe?  Nou vooruit: Maria sprak daar haar Magnificat – Mijn ziel maakt groot de Heer….  Lucas hoofdstuk... nee ik zeg het niet, het moet een beetje spannend blijven. We gaan door, misschien komt u er toch nog wel uit. Voor letter 4: Wie was de vader van Esau?  Nooit van Esau gehoord? Jawèèèèl – die behaarde broer van Jacob. Die, ja. Begint met de letter?  Maar nu een lastige, lezer:  de naam van de priester die de wet van Mozes voor de eerste keer voorlas aan het gehele volk, nadat het teruggekeerd was uit ballingschap, wat voor een enorme uitbarsting van tranen zorgde.  Tussen twee haakjes, dat godsdienst voor zoveel  emotie kan zorgen, lezer. En wij doen er zo makkelijk over!  Maar ik drijf af.  Terug naar de letters die u moet raden, ik heb er in totaal acht.  Wij komen bij letter 6 - een makkie, deze: de vader van Salomo; oftewel de echtgenoot van Michal; oftewel de harpist van Israël.  Nou, als u het nu nog niet weet!  Letter 7:  De koning die zei: “Mijn vader heeft u met geselen gekastijd, maar ik zal u kastijden met schorpioenen.” Niet zo vriendelijk, nee.  En hij verloor erdoor tien stammen van zijn twaalf. Heel dom. Kon hij dat maar overdoen. Maar nee, je kunt het vaak niet overdoen. Zo is het leven.  Maar wij zijn niet dom, want we weten het woord al.  Wat, u weet het niet?  Onleesbaar? Klopt: anagram! De achtste dan, om het helemaal te makkelijk te maken: de naam van de vrouw van Jacob, waarvoor hij zeven jaar moest werken om haar te mogen trouwen, “zeven jaren - en die waren in zijne ogen als enige dagen, omdat hij haar liefhad.” Mooi toch, de bijbel! U komt, hè, lezer?
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.