Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Na!  De enige die het goede antwoord van de quiz heeft (tot dusver), is iemand uit Drempt.  Ja, er is wel één gemeentelid van Wichmond die alle antwoorden op de vragen goed heeft maar die nog niet op de juiste oplossing van het anagram is gekomen. Nee, het is niet arbeider, nee.  Eergisteren werd ik opgebeld, vanuit Hoog Drempt.  Is het antwoord Braderie?  Ja, klopt! Is er een prijs? Natuurlijk! Ik weet op dit moment nog niet wat, maar natuurlijk moet er een prijs zijn. Maar eerst even de antwoorden. De broer van Petrus: Andreas – geeft de letter a. Waar Jacob zijn altaar bouwde? Bethel (huis van God), geeft de letter b. De nicht van Maria heet Elizabeth (“Waaraan heb ik dit te danken, dat de moeder mijns heren tot mij komt? Want zie, toen het geluid van uw groet in mijn oren klonk, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot..” – weet u nog?), de Vader van Esau, Isaak, en Ezra las de wet voor aan het volk na de terugkeer uit ballingschap. David was de vader van Salomo de tempelbouwer van wie de zoon, Rehabeam, tien stammen verloor omdat hij het advies van zijn leeftijdsgenoten aannam en dat van de oude wijzen negeerde. De vrouw waar Jacob zo van hield was de moeder van Jozef. En van Benjamin. En dus het woord is braderie. Ik denk dat ik de prijs op de braderie ga kopen. Ja, want er zal van alles te koop zijn.  Er komen stalletjes, een monnik gaat Ludgerkoekjes verkopen…  Terwijl ik dit schrijf is het de dag van tevoren en de tenten staan al opgesteld. En, lezer, op dit moment is het droog!  Er is zelfs een beetje zon.  Als we dat nou morgen mochten hebben, Heere, tussen 11 en 4…? Zo, nu heb ik gebeden voor droog weer, lezer, voor morgen. Ik doe niet veel op de wereld, maar dat kan ik wel doen.  Mijn aandeel in het gebeuren. Toch vraag ik me af: wat vindt de Heer daarvan?  De ene wil droog weer hebben, de ander juist niet - het land is droog, het gras moet groeien: een tijdje regen is ook heel welkom.  Lastig voor de Heere. Maar Hij kan alles.  Dus een paar uurtjes mooi weer, even tussen door, net boven Wichmond, net boven de pastorietuin en de parkeerplaats voor de kerk, tijdens de braderie: zou een wonder zijn.  En ik geloof in wonderen.  “Bidt en u zal gegeven worden.” Maar nee, ik vraag het niet meer. Want eerlijk gezegd wil ik mijn vragen bewaren voor belangrijkere dingen -  voor mensen die ziek zijn, dat ze hulp krijgen, nieuwe kracht; voor mensen die honger lijden, dat ze voedsel krijgen, dringende zorg; voor mensen in oorlogsgebieden, dat er vrede bij hen komt, rust om te leven; voor verstoorde verhoudingen in relaties, dat die weer goed komen…  De braderie is al geslaagd vanwege de goede samenwerking van mensen.  En regen op een braderie is tenslotte ook geen ramp.  Een gemeentelid zei tegen mij: dan gaan mensen dicht bij elkaar staan, onder de tenten, en dan krijg je pas mooie gesprekken!  Ja! Gesprekken, contacten, gemeenschap! Daar gaat het om. Dus wat het ook wordt, stortbui of zon, dank U Heer! 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.