Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
De komende weken zullen er bijzondere diensten plaatsvinden. Daar wil ik u in dit berichtje over schrijven.  De eerste is de gezamenlijke dienst met Steenderen, komende zondag. Dit keer gaan wij naar Steenderen. (Volgend jaar komt Steenderen bij ons.)  Het is goed dat we deze band met Steenderen hebben.   Twee gemeentes die elkaar als buren regelmatig (ieder jaar) bezoeken, kunnen elkaar bemoedigen.  Wij geven om hen en zij om ons.  Het zal mooi zijn als veel van onze leden komende zondag (23 juli) naar Steenderen toe gaan, zodat Wichmond daar ook echt duidelijk aanwezig is. En als u daar bent, zondag, praat u dan met de mensen daar en vraagt u ze: Hoe gaat het?  Hoe gaat het met Gods gemeente hier in Steenderen? Uw gemeente is er al sinds de dertiende eeuw! De Heer is trouw! Dat er door de eeuwen heen altijd een gemeente van Jezus mag blijven bestaan om Hem de lof toe te zingen in Steenderen. Ja, want lezer op ieder dorp in het land moet de lofzang voor Hem toch doorgaan?  Hij is immers voor ons gestorven en opgestaan.  Opgestaan op een zondag.  Daarom wil ieder dorp en ieder wijk Hem op zondag eren. En het mooie in ons land is, ieder dorp en wijk heeft zijn kerk.  Soms twee.  Die moeten open blijven.
In Wichmond-Vierakker moet de lofzang ook door blijven gaan. Op onze twee heilige plekken. En ook al is de dominee met vakantie, nee, de kerk aan de Dorpsstraat gaat niet dicht. Het verheugt mij dat op twee van de zondagen dat ik weg ben, 30 juli en 6 augustus, een kerklid van Wichmond voor wil gaan:  Zwennie Langwerden.  Ik hoop dat velen zullen komen om haar daarin te steunen. En het is ook geen opgave, want samen de lof zingen maakt je blij. En wat fijn dat we een mooi orgel hebben en goeie organisten!  En zo vele anderen die zich vrijwillig inzetten voor de kerk!  Nee, lezer, Wichmond mag niet klagen - we zijn rijk bedeeld.
Dan hoop ik op zondag 13 augustus weer terug te zijn op de kansel.  En vervolgens, op 20 augustus, hebben we de oecumenische openluchtdienst.  Maar opgelet, lezer, deze begint dit jaar om 10.45 uur.  Dus niet om tien uur, maar om kwart voor elf. Dat heeft te maken met het feit dat de pastoor met zijn kleine ploeg assistenten in de twaalf-apostelenparochie maar liefst 14 dorpen moet bedienen. Diaken Theo ten Bruin moet dus eerst op die zondagochtend in Vorden voorgaan en daarna komt hij naar Vierakker. We beginnen stipt om kwart voor elf. De dienst zal worden gehouden op het terrein van de Willibrordkerk, in Vierakker.  Bij mooi weer hebben we daar buiten voor de kerk de ruimte. Bij slecht weer gaan we naar binnen.  Het wordt een dienst van 45 minuten.  Er zal een activiteit voor kinderen zijn (hetzij aan een tafel onder een boom op het terrein, hetzij in de sacristie). Diaken ten Bruin zal een preek houden van acht minuten.  Het oecumenisch koor zal zingen, en ook de heer Bennie Helmink zingt twee liederen. Er zal hopelijk een wat uitgebreidere instrumentale begeleiding zijn voor onderdelen van de samenzang. En natuurlijk zingen we het Dorpslied aan het eind – “ ‘k Heb u lief, mijn schoon Vierakker, ‘k heb u lief, mijn blij Wichmond...”.  Het belooft een mooie dienst te worden. Het Oranjecomité zal vertegenwoordigd zijn en ook een rol spelen in de dienst. Zo wordt de Feestweek passend ingeluid.  Na de dienst is er koffie/thee en wat lekkers, en ontmoeting.  En dan naar huis, omkleden, even wat eten, en op naar de fietstocht!
Op 27 augustus zal dhr  H.Haan uit Steenderen  voorgaan – en dus, lezer, dan bent u er natuurlijk ook. En een verdere bijzondere dienst in aankomst is die van de Startzondag op 11 september.   Het thema voor Startzondag dit jaar is “Een open huis”.  Hierover zegt onze landelijke kerk het volgende: Met dit thema “sluit de startzondag aan bij de landelijke campagne Kerkproeverij die kerken uitnodigt begin september de deuren wagenwijd open te zetten voor nieuwe mensen. Een open huis zijn is immers een eerste voorwaarde om gasten zich welkom te laten voelen in de kerk.” De bedoeling is dat iedere kerkganger persoonlijk iemand uitnodigt om op deze zondag in de kerk te komen. We willen mensen leren kennen en nodigen ze uit voor wederzijdse kennismaking - zowel in de kerkdienst, waarin rekening gehouden zal worden met gasten, als bij de koffie/thee in Withmundi samen erna.  Een kort onderdeel van de dienst zal bestaan uit informeel praten met degene die naast je zit.  Er zal aan iedereen een kaart worden uitgedeeld waarop vragen afgedrukt zullen staan om het gesprek op gang te brengen – vragen zoals: Heb jij een huisdier? Men bevraagt elkaar in paren  en dan zullen de kaarten met de ingevulde antwoorden worden opgehaald om te worden versierd door de kinderen tijdens de preek.   Na de dienst zullen de kaarten op tafels in Withmundi liggen (iedere kaart zal een tafelnummer hebben wat mensen moeten onthouden). De kaarten kunnen dan tijdens het koffiedrinken tot verdere toelichting en gesprek leiden in groepen rond de tafels. Zo maken we kennis met anderen en zij met ons. Denkt u alvast na over wie u daarvoor uit zou kunnen nodigen.  Het gaat om een persoonlijke uitnodiging richting iemand met wie u een vertrouwensrelatie heeft.  Het zou fijn zijn als iedere kerkganger voor deze zondag iemand mee kon brengen. 
Nou, genoeg in het vooruitzicht!  We zijn een actieve gemeente en er gebeurt veel. Als u, lezer, weggaat, dan wens ik u een goede vakantie toe.  En als u thuis blijft: prettige zomerweken in de mooie Achterhoek! Ik ben op vakantie van 19 juli tot en met 9 augustus.
T. Wiersum.
terug
 
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 01-11-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Andrea Kasteleijn

Uitgangscollecte: College van kerkrentmeesters
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-11-2020 om 20.00 uur
Beamerdienst afgespeeld in de kerk

Dankdag

Uitgangscollecte: College van diaconie
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 08-11-2020 om 10.00 uur
ZWO dienst
ZWO commissie gaat voor

Kinderoppas: Mariko Heuvelink

Uitgangscollecte: College van kerkrentmeesters
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 15-11-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Gerrie Hiddink

Uitgangscollecte: College van diaconie
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.