Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Op 20 augustus hebben we de oecumenische openluchtdienst.  Maar opgelet, lezer, deze begint dit jaar om 10.45 uur.  Dus niet om tien uur, maar om kwart voor elf. Dat heeft te maken met het feit dat de pastoor met zijn kleine ploeg assistenten in de twaalf- apostelenparochie maar liefst 14 dorpen moet bedienen. Diaken Theo ten Bruin moet dus eerst op die zondagochtend in Vorden voorgaan en daarna komt hij naar Vierakker. We beginnen stipt om kwart voor elf. De dienst zal worden gehouden op het terrein van de Willibrordkerk, in Vierakker.  Bij mooi weer hebben we daar buiten voor de kerk de ruimte. Bij slecht weer gaan we naar binnen.  Het wordt een dienst van 45 minuten.  Er zal een activiteit voor kinderen zijn (hetzij aan een tafel onder een boom op het terrein, hetzij in de sacristie). Diaken ten Bruin zal een preek houden van acht minuten.  Het oecumenisch koor zal zingen, en ook de heer Bennie Helmink zingt twee liederen. Er zal hopelijk een wat uitgebreidere instrumentale begeleiding zijn voor onderdelen van de samenzang. En natuurlijk zingen we het Dorpslied aan het eind – “ ‘k Heb u lief, mijn schoon Vierakker, ‘k heb u lief, mijn blij Wichmond...”.  Het belooft een mooie dienst te worden. Het Oranjecomité zal vertegenwoordigd zijn en ook een rol spelen in de dienst. Zo wordt de Feestweek passend ingeluid.  Na de dienst is er koffie/thee en wat lekkers, en ontmoeting.  En dan naar huis, omkleden, even wat eten, en op naar de fietstocht!
Op 27 augustus zal dhr  H.Haan uit Steenderen  voorgaan – en dus, lezer, dan bent u er natuurlijk ook. En een verdere bijzondere dienst in aankomst is die van de Startzondag op 11 september.   Het thema voor Startzondag dit jaar is “Een open huis”.  Hierover zegt onze landelijke kerk het volgende: Met dit thema “sluit de startzondag aan bij de landelijke campagne Kerkproeverij die kerken uitnodigt begin september de deuren wagenwijd open te zetten voor nieuwe mensen. Een open huis zijn is immers een eerste voorwaarde om gasten zich welkom te laten voelen in de kerk.” De bedoeling is dat iedere kerkganger persoonlijk iemand uitnodigt om op deze zondag in de kerk te komen. We willen mensen leren kennen en nodigen ze uit voor wederzijdse kennismaking - zowel in de kerkdienst, waarin rekening gehouden zal worden met gasten, als bij de koffie/thee in Withmundi samen erna.  Een kort onderdeel van de dienst zal bestaan uit informeel praten met degene die naast je zit.  Er zal aan iedereen een kaart worden uitgedeeld waarop vragen afgedrukt zullen staan om het gesprek op gang te brengen – vragen zoals: Heb jij een huisdier? Men bevraagt elkaar in paren  en dan zullen de kaarten met de ingevulde antwoorden worden opgehaald om te worden versierd door de kinderen tijdens de preek.   Na de dienst zullen de kaarten op tafels in Withmundi liggen (iedere kaart zal een tafelnummer hebben wat mensen moeten onthouden). De kaarten kunnen dan tijdens het koffiedrinken tot verdere toelichting en gesprek leiden in groepen rond de tafels. Zo maken we kennis met anderen en zij met ons. Denkt u alvast na over wie u daarvoor uit zou kunnen nodigen.  Het gaat om een persoonlijke uitnodiging richting iemand met wie u een vertrouwensrelatie heeft.  Het zou fijn zijn als iedere kerkganger voor deze zondag iemand mee kon brengen. 
Nou, genoeg in het vooruitzicht!  We zijn een actieve gemeente en er gebeurt veel. Als u, lezer, weggaat, dan wens ik u een goede vakantie toe.  En als u thuis blijft: prettige zomerweken in de mooie Achterhoek! Ik ben op vakantie van 19 juli tot en met 9 augustus.
T. Wiersum.
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.