Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Boekenproject Tanzania Boekenproject Tanzania
In een eerder nummer van Wichmonds Kerkleven en ook in de dienst op eerste Pinksterdag heb ik al iets verteld over mijn werk en verblijf in Lindi Tanzania in 2015 en 2016. Het was een inspirerende en boeiende periode en met veel voldoening kijk ik daarop terug. Inmiddels ben ik weer volop aan het werk in Nederland maar Tanzania laat je niet los. Ik heb heel veel scholen bezocht en gezien hoe groot de noodzaak is voor onderwijsverbetering.  Het onderwijs is bedroevend en er zijn nauwelijks materialen en middelen. Weinig stoelen of banken, geen schriftjes, laat staan leesboeken. Kinderen lezen niet en zeker voor plezier. Kinderen in Tanzania worden onderwezen in de taal Kiswahili, maar krijgen ook Engels. De voertaal in het voortgezet onderwijs is Engels. Veel kinderen gaan niet naar het voortgezet onderwijs omdat hun Engels zo zwak is. Ik wilde meer doen voor de kinderen van scholen in de regio waar ik gewerkt heb en heb met aantal lokale vertegenwoordigers een plan gemaakt om samen met een aantal basisscholen een boekencarroussel te zetten.
Van de Stichting Read to Grow in Nederland hebben we 8000 gebruikte Engelstalige kinderboeken gekregen. De protestantse kerkgemeenschap Wichmond   heeft € 1000 gedoneerd. Met deze hulp zijn de boeken op drie pallets  (5.5 m3!) in april verscheept en op 16 juni in Dar es Salaam gearriveerd. Een goede kennis die in Lindi een cassaveplantage opzet heeft de boeken ve rvoerd van de haven naar Lindi. Op 9 juli ben ik met een vriend naar Dar es Salaam gevlogen en van daaruit met de bus naar Lindi gegaan. Het was fijn om alle vrienden en kennissen daar weer te ontmoeten. We hebben in die twee weken de boeken gecodeerd, verdeeld over 30 grote houten kisten. Die zijn door een lokale timmerman gemaakt.  In de tweede week hebben we voor de leerkrachten en directeuren van de scholen  een  workshop verzorgd over leesbevordering. Op iedere school is een van de leerkrachten verantwoordelijk voor de uitgifte en inname van de boeken. De leerkracht houdt een simpele registratie bij en is verantwoordelijk voor de conditie van de boeken. Jaarlijks wisselt de collectie en een districtsvertegenwoordiger ruilt de collectie (leeskisten)met die van een andere school en zo vormen alle leeskisten een leescarroussel. Kinderen kunnen weer boeken kiezen uit een nieuwe voortrad. Zo worden de boeken optimaal gebruikt en is er volop keuze.
We hebben vervolgens de kisten op een feestelijke manier overgedragen aan de scholen. Het was prachtig om te zien hoe enthousiast de dorpsgemeenschap en de kinderen reageerden op zien van de boeken. Ik heb nog wekelijks contact met Tanzania en hoor hoe geslaagd dit project is. Ik ben heel blij dat dit – mede dankzij de hulp van de onze lokale kerkgemeenschap – zo goed verlopen is . Dank voor uw bijdrage aan dit kleinschalig stukje ontwikkelingshulp.

Jan Rensink 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.