Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de Diaconie

Vanuit de Diaconie
De diaconie wil omzien naar de ander, dichtbij en veraf bijzonder mensen  in nood. Dit hoeven dus niet perse mensen te zijn uit onze eigen gemeente.   Mocht u iemand kennen waarvan u denkt dat die persoon (financiële) steun van de diaconie nodig heeft laat het ons dan weten.                                          Namen en telefoonnummers staan elders in dit blad
 
Op zondag 2 juli is er een gezinsdienst geweest waarvan de
collecte van de diaconie en de uitgangscollecte naar twee
goede doelen die gesteund worden door plaatselijke bewoners.
Het project waarbij Bennie Hartemink  betrokken is, in Senegal
en het project van het meisje Florence uit Oeganda, die graag haar studie wil afmaken. Met deze bijdrage gaat dat lukken.                                                          Evert-Jan  Pellenberg is hierbij nauw betrokken.
De diaconie heeft het mooie bedrag van 183,13 euro naar beide projecten kunnen overmaken.
 
Op zondag 20 augustus was de oecumenische  openluchtviering, dit jaar bij de RK-Kerk.
De opbrengst van de collecte ging naar het plaatselijk vluchtelingen werk.
Wilt u daar meer over weten:  kijk dan op  hun facebook pagina,
Kerk en vluchteling Zutphen.
Ook kunt u kijken op www.geloven in zutphen.nl/werkgroep-kvz.
Er is een bedrag van  192,65 euro opgehaald.
 
Koffiebusje:  32,50 euro  
Collecte opbrengsten
Juni  211,50 euro
Juli   162,43 euro
 
Uitgangscollecten
Juni  87,40 euro
Juli  114,10 euro
 
Alle gevers  hartelijk dank hiervoor!
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.