Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
“Zou ik dan zwijgen bij wat je doet,” vraagt de Here God in psalm 50.  “Je denkt toch niet dat ik ben zoals jij?”  Mijn probleem is dat ik dat vaak wel denk.  Alsof God en ik altijd op een lijn zitten. Zelden vraag ik me af of wat ik doe wel goed is, of mijn gewoontes anderen niet in de weg staan en een negatieve werking hebben, of ik niet verkeerd bezig ben. Het zal wel een menselijk falen zijn.  Kreeg ik maar wat meer commentaar, tegengas! Maar we zijn terughoudend in kritiek. Je wilt een ander niet terechtwijzen of bekritiseren, omdat je hem of haar niet wilt kwetsen.  Hoe zal die reageren als je het wel probeert?  Hij meent het zo goed. En zal het wel helpen?   
 
Momenteel lees ik iedere dag een stukje uit het boek Spreuken.  Ik hou van dat boek, lees het met plezier. Dat kan ik niet zeggen over sommige Bijbelboeken – Jeremia bijvoorbeeld. Jeremia lees ik als een soort boete.  Maar Spreuken is prettig lezen.  Staat bol van goede tips voor dit leven.  Deze bijvoorbeeld:  “Luister naar raad, laat je onderwijzen, uiteindelijk maakt het je wijs.”  Het helpt dus wel, mits het goed opgepakt wordt.  Hoera! Er is hoop. Maar van wie krijg ik het?  En dan, als ik het krijg, zal ik het dan wel goed oppakken, en ook echt veranderen? Dat is de vraag. De Bijbel impliceert ironisch van niet (maar let op, het is weer de pessimist Jeremia die spreekt!): “Kan een Nubiër zijn huid veranderen, of een panter zijn vlekken?  Zouden jullie vergroeid met het kwaad dan iets goeds kunnen doen?” Hij bedoelt te zeggen: een mens is zoals die is, blijft altijd dezelfde. Maar ik geloof dat niet. Nee. Ik zeg tegen mezelf: hoor je ooit eens kritiek, dan goed luisteren! En er positief mee omgaan! Zo nodig: radicale ommekeer! Nieuw pad inslaan!  Want zoals een oud-Nederlands lied het zegt: “Al heeft 't gestaan ten boosten, het mocht nog worden goed.”  Wie weet…
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.