Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Voor afgelopen zondag stond het slot van het verhaal van Jona op het leesrooster van de landelijke kerk.  Mooi verhaal. Weet u het nog, lezer? Jona moest van God naar Nineve om de stad aan te klagen. De bevolking was zo slecht in haar gedrag dat God er een einde aan wilde maken. Jona weigert dit bericht over te brengen, probeert voor God te vluchten op een schip,  en komt in de buik van een grote vis terecht.  Die spuugt hem uit op droog land en Jona gaat alsnog naar Nineve.  Hij heeft zijn les geleerd – voor God vluchten werkt niet. Hij loopt door de stad en roept het oordeel Gods uit: “Nog veertig dagen, dan wordt Nineve weggevaagd!”   Maar wat gebeurt er?  De bevolking schrikt wakker en verandert van gedrag. En God krijgt berouw van zijn vonnis en spaart de stad.
 
                       Er rijzen meerdere vragen bij dit verhaal.  Is een stadverwoesting een daad van God? Is het straf voor slecht gedrag?  Is dat de reden waarom Mexico getroffen is door een aardbeving?  Ik geloof dat niet. Een natuurramp is een natuurramp en verder is daar niets over te zeggen.  Ja, dit: God huilt mee met de getroffenen.  Heeft hij het gedaan? Nee.  Had hij het kunnen voorkomen?  Zinloze hypothetische vraag.  Aan welke kant staat Hij? Aan de kant van de mensen in rouw en aan de kant van de hulpverleners, natuurlijk. “Heer, help ze dan!” roep ik.  Ja, jij hebt makkelijk praten, zegt Hij. Stuur jij nou eens wat geld. Ik heb jouw geld nodig. Ik kan niets zonder jou. De aarde heb ik gelegd in handen van mensen.
 
                         Terug naar Jona. Het verhaal geeft ons een beeld van God en een beeld van de mens – van hoe die is en hoe die moet worden.  Want wij zijn in Gods beeld geschapen, maar we zijn vertekend.   Dat zien we als we kijken naar Jona. Hij is boos als God zijn vonnis intrekt.  Hij zegt:  “Ik wist het wel: u bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid.” Hij is hier kwaad om, had liever verwoesting gezien. De mens is dus blij met een vonnis, met straf, maar God niet. God is van de lange baan: van blijven luisteren, hopen, praten, openstaan… God heeft geduld. Hij kijkt uit naar het positieve, en hoe vaag dat ook mag klinken, als het klinkt kan hij er wat mee.  Daar kan veel tijd in gaan zitten.  Maar het ergste is opgeven en de rug toekeren, klaar ermee. Die teleurstelling is te groot voor God.  
 
                    Misschien is het soms goed om de balans op te maken en ergens mee klaar te zijn.  Het verhaal van Jona wil ons echter laten zien dat wij dat wel eens te gauw doen en dat God meer geduld heeft.  Wij zijn in Gods beeld geschapen.  Wij moeten dus geduld meer kans geven, en de vergeldingsdrang, de afrekeningswens wat meer tegenhouden.  Ik denk dat het verhaal mij dit wil zeggen. Ik kan er ook wat mee vandaag in mijn eigen bestaan.  Meer geduld, luisteren, dat kleine beetje bereidheid tot verandering en verbetering toejuichen, bij mezelf, bij de ander, daarop verder bouwen.  Ik zie er ruimte voor, in mijn bestaan.  En in uw omgeving, lezer? Hoe zit het daar?
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.