Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
De  komende weken preek ik weinig in Wichmond. Dat is maar goed ook, lezer, want ik heb het deze maand druk met de musical Ludger-Luther-Liefde.  Deze musical wordt opgevoerd, Deo volente, op vrijdagavond 27 oktober om 20 uur in het Ludgerusgebouw, en ook op zaterdag 28 oktober (zelfde tijd), en tot slot op zondag 29 oktober om 14.00 uur (dus in de middag). Een kaartje kost zeven euro vijftig (drie euro vijftig voor kinderen tot en met twaalf jaar).  De aanzet tot de musical was vorig jaar de voor-de-boeg staande 500-jarige herdenking van de Reformatie.  Op 31 oktober 1517 gaf  Maarten Luther daarvoor het startschot door zijn 95 stellingen te publiceren in Wittenberg (Duitsland).  Vandaar dat de musical in het laatste weekend van oktober in dit jaar 2017 (1517-2017: 500 jaar) wordt gepresenteerd.  Maar waarom ook Ludger in de titel?  Dat is omdat het jaar 2017 tevens een Ludgerjaar is. We zeggen (hieromtrent is onzekerheid) dat Ludger geboren werd in het jaar 742 en dat is dit jaar 1275 jaar geleden – dus is 2017 ook een speciaal Ludgerjaar. En dat is vooral van belang voor Wichmond-Vierakker.  De Nederlandse zendeling Ludger bracht namelijk zo’n 1200 jaar geleden het christelijk geloof naar de Achterhoek, en de eerste kerk aan deze kant van de IJssel werd gebouwd door Ludger in het toenmalige Wichmond, in het jaar 801.  Wichmond werd daarmee een soort bruggenhoofd voor het verdere zendingswerk van Ludger in het oosten van het land, en, later, in Duitsland.  Hij heeft er nog over gedacht om in Wichmond een klooster te bouwen dat als zijn geestelijk centrum voor heel zijn zendingsgebied zou gaan fungeren, maar uiteindelijk besloot hij dat te doen in Werden (vandaag een stadsdeel van Essen).  Het klooster in Werden heeft tot 1802 (duizend jaar!) gedraaid. Ludger werd in het jaar 805 benoemd tot bisschop van Münster.  Hij stierf vier jaar later, op 26 maart 809.  We weten niet precies de geboortedag van Ludger. Ook het jaar is onzeker, maar we gaan uit van 742.  Dit jaar vieren we dus het feit dat Ludger  1275 jaar geleden geboren werd.  Een goede reden om Ludger ook te herdenken in onze musical. 
 
Onze Kerk wil een voortzetting zijn van de eerste kerk die Ludger bouwde in het toenmalige Wichmond en die bedolven is onder de golven van de IJssel. De IJssel heeft in zijn lange geschiedenis meermaals zijn oevers verzet.  Wichmond en haar kerk verdwenen in de zestiende eeuw. Het huidige Wichmond is opgebouwd ietsje verder weg van de IJssel, rondom haar nieuwe kerk die dateert uit 1855.  Zouden de beide Wichmonden ooit hebben bestaan zonder hun kerken?  Ludger bouwde aan het begin van de negende eeuw een kerkje op een stuk land dat hij gekregen had van Graaf Wrachar aan deze kant van de IJssel, en Wichmond als dorp ontstond er vervolgens omheen.  Het kerkgebouw dat wij benutten werd gebouwd in de negentiende eeuw op een hectare land dat geschonken is door J.W. van den Brink, en weer ontstond het dorp er omheen.   Zo is er een continuïteit met het verre verleden. Het oude dorp verrees rondom de herbouw van haar kerk, weliswaar op een andere plek, maar de kerk gaf in beide gevallen de aanzet tot het dorpsbestaan.  Maar ook de kerk van onze katholieke broeders en zusters in Vierakker wil de band met de oorspronkelijke Wichmondse kerk van Ludger in ere houden.  De kerk van Vierakker heet weliswaar niet de Ludgeruskerk, maar de St. Willibrorduskerk. De naam Willibrordus herinnert aan één van de twee grote Engelse zendelingen  in de achtste eeuw die het christelijk geloof naar de lage landen toebrachten – Willibrord en Bonifatius, Ludgers voorgangers (Ludger heeft Bonifatius gekend).  Willibrorduskerk, dus, en niet Ludgeruskerk, maar in de tuin van de kerk in Vierakker is wel een hele mooie Ludgerherdenkingspad ingericht.  Heeft u het ooit bezichtigd, lezer?  Beslist de moeite waard!  U krijgt daar een mooie indruk van zijn levensverhaal.  Er staat daar ook een standbeeld van Ludger met zijn drie takkige staf.  En verder hebben ze in de kerk in Vierakker sinds 2012 een reliek van de heilige Ludger. En op 26 maart wordt er in Vierakker een vesperdienst gehouden ter ere van Ludger op zijn sterfdag.  Ik ga er naartoe als ik in de gelegenheid ben.  Misschien u ook, lezer? Aan Ludger wordt dus veel aandacht besteed in Wichmond-Vierakker. Alle kerkelijk betrokkenen, zowel katholiek als protestants, weten van hem en delen in zijn geestelijke nalatenschap.  En we hebben natuurlijk ook een straat in het dorp die naar hem is vernoemd. 
 
Maar hoe combineer je de herdenking aan zowel Ludger als Luther (leefde 700 jaar later) in een musical?  Ja, dat ga ik u niet verklappen, lezer, dan moet u komen!  Het zal mooi zijn als we volle zalen hebben.  Want het is vooral een plaatselijk gemeenschapsgebeuren.  Veel mensen uit de lokale samenleving, rooms-katholiek, protestants, maar ook niet kerks, werken eraan mee.  Dit heeft het voor mij waardevol gemaakt - niet dat we een werk van hoge kwaliteit hoeven neer te zetten, maar dat we gezamenlijk iets cultureels doen waar ook godsdienst een rol in heeft.  Zo draagt de kerk op bescheiden wijze nog altijd bij aan het dorpsleven van Wichmond-Vierakker.  En dan bedoel ik de kerk in omhelzende zin.  De kerk kan katholiek zijn of protestants – voor mij maakt het niet uit: hoofdzaak is wat wij met elkaar delen – de aanhoudende liefde van Christus voor ieder van ons en daaruit vloeiend de liefde voor elkaar en voor allen om ons heen.  Ik hoop dat de musical die liefdesbanden zal versterken.  Dus kom en draag door uw komst daar weer aan bij.
 
T.Wiersum    
terug
 
 
 
 

Kerkdienst Livestream
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.