Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Erediensten Erediensten
Zondag 12 november om 10 uur: Heilig Avondmaal
Zondag 19 november, 10 uur:  Een dienst geleid door de zangdienstcommissie
Zondag 26 november, 10 uur:  laatste zondag van het kerkelijk jaar. In deze dienst willen we stilstaan bij degenen die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.  We noemen hun namen en steken kaarsen aan met het licht van de Paaskaars – de kaars die getuigt van Christus’ overwinning op de dood. Verbonden met Christus delen wij in Zijn overwinning en hebben we uitzicht op eeuwig leven.  Degenen die genoemd zullen worden in de dienst dit jaar zijn de volgende acht leden van onze gemeente die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden:
 
-  Berend Heerink, overleden op 16 november 2016  in de leeftijd van 82 jaar
   
-  Engelhardt Hendrikus Marinus Loman, overleden op 21 februari 2017 in de leeftijd van 88 jaar
 
- Derk Jan Hartemink, overleden op 26 februari 2017  in de leeftijd van 89 jaar
 
- Hendrika Harmina Lebbink-Garritsen, overleden op 27 juli 2017 in de leeftijd van 91 jaar
 
- Harmen Hermanus Eggink, overleden op 4 augustus 2017 in de leeftijd van 91 jaar
 
- Hendrika Everdina Bruil-Hietbrink, overleden op 24 augustus 2017 in de leeftijd van 98 jaar
 
- Berend Jan Lebbink,   overleden op 31 augustus 2017 in de leeftijd van 95 jaar
 
- Hendrikus Albertus Derksen, overleden op 27 september 2017 in de leeftijd van 89 jaar
 
Vervolgens zal er gelegenheid zijn, voor wie dat wil, om een lichtje te ontsteken
voor een andere dierbare overledene die men in gedachte mocht hebben tijdens
deze dienst.   Na de dienst drinken we koffie/thee met elkaar in Withmundi.
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.