Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Brook Duo komt met een nieuw kerstverhaal naar Wichmond Brook Duo komt met een nieuw kerstverhaal naar Wichmond
Schrijver Gert Jan Oplaat heeft een nieuw kerstverhaal geschreven met de titel "De Kas-Klokk'n Zwiegt".
Een prachtige streekroman over het wel en wee van boerenfamilies vol tradities, cultuur en waarden en de rol van de kerk.
Het verhaal neemt u mee naar 1953, waarin het leven van de molenaarsfamilie Roelands en de Maarkelse boerenfamilie Heelkamp centraal staat.
 Klaas Roelands is smoorverliefd op Maria, zij heeft echter een "voorkind"en wordt door de gemeenschap onder leiding van  Dominee Risseeuw met de nek  aangekeken. Maria is een "kind van de duivel" volgens de Dominee, die graag hel en verdoemenis preekt vanaf de kansel. Tijdens de watersnoodramp neemt de Dominee een "kwalijk" besluit.
Na de vernietigende watersnoodramp worden veel mensen waaronder het gezin Roelands en Dominee Risseeuw in Markelo opgevangen. Op de boerderij van de familie Heelkamp in het  Maarkels  Brook komt de waarheid langzaam maar zeker aan het licht. De waarheid  over het "voorkind" van Maria, de waarheid over Dominee Risseeuw....tot dat kerst 1953 "de kas-klokk'n zwiegt."
Een spannend  verhaal in het dialect afgewisseld met dialect liedjes en kerstliederen  waarvan u kunt genieten op
donderdag 7 december om 20 uur in de Protestantse Kerk, Dorpsstraat 16 te Wichmond.
Kaarten (10 euro,incl consumptie) verkrijgbaar bij:
Henk Ellenkamp, 0575-441523 ('s avonds); Gerard Schepers 0575-441420; Pastorie kerk Dorpsstraat 18 Wichmond op 18 en 25 nov van 10.30 tot 12 uur; Bakkerij Besselink Wichmond; Handwerken Pieterse Warnsveld.
De opbrengst komt ten goede van het Onderhoudsfonds van de Protestantse Kerk Wichmond.
 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.