Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Agenda Agenda
Vrijdag 8 december, 19.30 uur: ons projectkoortje oefent, onder leiding van ds Deddie van Alphen, in Withmundi. Het is altijd plezierig: samen een uurtje zingen en de liederen voor de komende dienst inoefenen. Iedereen welkom!
 
Zaterdag 9 december: bladharken in de pastorietuin!  We harken het blad in hopen en dan worden opgeplukt door de tractor. Als we klaar zijn krijgen we erwtensoep van de vrouw van de predikant en brokken speculaas van de kerkrentmeester..  Het is een grote tuin met veel hoge bomen, dus we zijn nog wel even bezig.  Maar vele handen maken licht werk. Doet u mee?
 
Zondag 10 december: Tweede Advent.  De ochtenddienst van 10 uur zal worden geleid door ds Deddie van Alphen.
 
Zondag 17 december: Derde Advent.  De ochtenddienst van 10 uur zal worden geleid door pr Rien Baauw.
 
Gedurende de Adventszondagen is er tijdens de eredienst een activiteit voor de kinderen in Withmundi.  De kinderen maken het eerste deel van de dienst mee.  Ze steken een Adventskaars aan, lezen een gedicht en gaan dan, nadat we samen een lied hebben gezongen, naar Withmundi toe.  Daar is voor de kinderen een knutselactiviteit.  
 
Zondag 24 december: Vierde Advent.  De ochtenddienst is om 10 uur.
Zondag 24 december: Kerstavond.  In de dienst van 20 uur zal het A Capellakoor een muzikale bijdrage verzorgen.  
 
Maandag 25 december:  Eerste kerstdag.  Dienst om 10 uur.
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.