Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Optreden Brook Duo weer succesvol Optreden Brook Duo weer succesvol
Op donderdagavond 7 december deed de 'Kerkentour' van het Brook Duo uit Markelo, bestaande uit Gertjan Oplaat – alias 'de Weuste' – en Henny Tijink – ook bekend als 'de Badmutse'  – onze gemeente in Wichmond weer aan. Ditmaal met de voorstelling 'De Kas-klokken Zwiegt'. Voor een afgeladen kerkzaal werd het verhaal van Gertjan Oplaat over Markelose en Zeeuwse mensen, die door het lot met elkaar verbonden werden rondom de Watersnoodramp van 1953, over het voetlicht gebracht. Het was een fantastisch verhaal, met soms verrassende wendingen en soms ook heel herkenbare, 'Bijbelse' elementen en vondsten, in het eigen dialect. Ook geweldig was de samenzang van verschillende kerstliederen. Na afloop werd er gezellig nageborreld, onder meer onder het genot van de door de vrijwillige catering klaargemaakte Glühwein.  Speciale aandacht was er voor de in juni 2016 overleden Jan Rietman, die zo'n enthousiaste en belangrijke rol heeft gespeeld bij de organisatie van alle eerdere bezoeken van de Brook Duo Kerkentour aan Wichmond. Zijn vrouw Willie ontving na afloop als bijzondere blijk van waardering een gesigneerd Brook Duo boek. Het was weer een prachtige avond in onze kerk, voor mensen uit de eigen plaatselijke gemeenschap, maar ook voor veel andere bezoekers die van heinde en verre waren komen opdagen. Dank aan al die vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt en aan alle ondersteunende ondernemers, waar kaarten verkocht konden worden, of waar bijvoorbeeld glaswerk geleend werd. Dank aan basisschool De Garve voor het gebruik mogen maken van hun faciliteiten; dank aan het Brook Duo en hun geweldige team. Ook hun optreden in onze kerk draagt bij tot de instandhouding ervan!  
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.