Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Een kerkblad na Kerkleven in Oost-Gelderland Een kerkblad na Kerkleven in Oost-Gelderland
Nu Kerkleven in Oost-Gelderland helaas ophoudt te bestaan, wil de kerkenraad de lezers van dit blad graag vergelijkbare informatie gaan bieden door 11 keer per jaar uit te komen met een eigen kerkblad, waarin ons huidige kerkblad Wichmonds Kerkleven (WK) wordt opgenomen. Daarover konden onze gemeenteleden al lezen in het Kerstnummer van WK. Inmiddels is duidelijk geworden dat de gemeente Steenderen & Bronkhorst er voor kiest om helemaal zelfstandig te voorzien in een kerkblad. Wichmond zal gaan samenwerken met Hummelo en Drempt & Oldenkeppel. Zoals het er nu naar uitziet komt er een blad van 16 pagina's in kleur, waarvan een aantal bladzijden zijn bedoeld als een 'vervanging' van Kerkleven in Oost-Gelderland en de rest onderling gelijkelijk verdeeld wordt voor het eigen kerkblad. In Wichmond zal dit kerkblad op een vergelijkbare manier worden aangeboden aan gemeenteleden zoals dat nu met WK het geval is. Van een apart (betaald) abonnement, zoals bij Kerkleven in Oost-Gelderland, zal dus in Wichmond geen sprake meer zijn. We hopen en verwachten al in het voorjaar met een eerste editie te kunnen komen. We danken de stichting Kerkleven en het bestuur,  drukkerij Weevers in Vorden, de redactie en onze kopijbezorgster Zwennie Langwerden-Bloemendaal, allen in het bijzonder voor de jarenlange inzet om Kerkleven in Oost-Gelderland tot stand te brengen en in stand te houden. Het is jammer dat dit na 75 jaar nu ophoudt, maar de veranderende omstandigheden bieden ook nieuwe perspectieven voor onderling samenwerken. We hopen op een fris en inspirerend nieuw kerkblad. Gezien het enthousiasme van alle betrokkenen gaat dat vast wel lukken.
 
terug
 
 
 
 

Zangdienst (AFGELAST vanwege coronavirus COVID-19)
datum en tijdstip 29-03-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Annet Heuvelink
meer details

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Oecumenische Vrouwengroep Wichmond-Vierakker
datum en tijdstip 22-04-2020 om 19.30 uur
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.