Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de Pastorie

Vanuit de Pastorie

 
Bezoek aan de kerk of de moskee onder protestanten als moslims niet afgenomen
Sinds 2012 is er geen daling in kerkbezoek geweest bij de protestanten en de moslims in ons land, zo meldt het CBS. Maar, lezer, dat is natuurlijk niet de statistiek die de media eind oktober onder uw aandacht bracht.  Alleen schokkend nieuws is nieuws!  En dus was het hoofdpunt deze:  Meer dan de helft Nederlanders niet religieus.  Of, wat uitgebreider:Voor het eerst rekent een meerderheid van de Nederlandse bevolking zich niet tot een religieuze groepering.”
Het schijnt dat er ook wel een lichte daling is geweest in kerkbezoek in ons land sinds 2012 – van 17% naar 16%.  Maar die is “geheel voor rekening van de katholieken,” aldus het CBS. Daar ben ik persoonlijk helemaal niet blij om.  Voor mij is er geen rivaliteit en is hun achteruitgang ook mijn achteruitgang.  Maar dat het aantal protestantse kerkgangers vijf jaar lang stabiel is gebleven in Nederland, dat is dan tenminste ook nog een statistiek die gememoreerd mag worden – zoals ik ook deed tijdens de dankdienst.
En dat moslims in ons land het net zo goed doen?  Stoort mij niet. Ik voel me enigszins ook met hen verwant. De kerk die ik vijf jaar in West-Afrika diende noemde God Allah. Allah is gewoon Arabisch voor God.  Moslims en Christenen delen het monotheïsme. Ze geloven in een Ander – God, Allah. We verschillen wat over hoe die God eruit ziet, maar dat is een tweede. (En binnen onze beide geloofsgemeenschappen verschillen we daar al over.) De eerste vraag is: wie gelooft er in die Ander? Is er een God?  Is er meer tussen hemel en aarde dan wat we met onze zintuigen kunnen bespeuren? En heeft het zin Hem te danken – voor de aarde en voedsel, bijvoorbeeld? Of voor de geboorte van een kind? Waar moet dank anders naartoe?

 
terug
 
 
 
 

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.