Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de pastorie Vanuit de pastorie
Vanuit de pastorie

Does anybody know what we are living for?  - Weet iemand de reden van ons bestaan?

Een tijdje terug zag ik in de bioscoop Bohemian Rhapsody, de met vier Oscars bekroonde film over de Britse rockband Queen. Daarin zingt Freddy Mercury, tegen het eind: Does anybody know what we are living for? - Weet iemand de reden van ons bestaan? 

Die vraag wil ik wel  beantwoorden. Voor mezelf dan, want ik denk dat het antwoord voor iedereen verschillend zal zijn. Voor mij is het antwoord geïnspireerd door het tweede scheppingsverhaal. Daar lees ik dat de Here God de mens nam en hem zette in de hof van Eden “om dien te bouwen
en dien te bewaren” (Genesis 2:15). Wij zijn er dus in de eerste plaats om op deze mooie aarde te bouwen, als landbouwers, als stedebouwers, als opbouwers van bedrijven, en van kerken, en van gemeenschappen, dorpen en landen, voortbouwend op het verleden, bouwend aan de toekomst, met het oog op wat bewaard kan worden – alles wat goed is en dienstbaar aan de hele schepping.  De aarde is de hof van God. Wij zijn Zijn rentmeesters.  Ik geloof dat we ooit een keer rekenschap zullen afleggen van hoe we gebouwd hebben en wat we bewaard hebben, in Gods hof.
     
Voor mij is ten tweede het antwoord wat ik lees in psalm 146:   “Ziel, gij zijt geboren tot zingen
voor de Heer uw God.” Een hele belangrijke opdracht, vind ik! Meezingen, vooral op zondag, in
de lofzang van de engelen. Er is bouwen, en bewaren, maar er is ook waarderen, vieren en danken.  De kerk moet dat op een hele mooie manier doen.  En op een herkenbare.  Niet te lang, met ruimte voor bezinning, en mooie muziek. 

Een derde reden is voor mij: genieten. We zijn hier om te werken en te dienen, elkaar te helpen en iets goeds op te bouwen, God te loven en te danken en te eren, de schepping te helpen bewaren, maar ook om gewoon te kunnen genieten van het leven. Er niet van genieten is een gemiste kans.  Waar geniet u het meeste van?  Vaak zijn het de kleine dingen...
terug
 
 
 
 

Zangdienst (AFGELAST vanwege coronavirus COVID-19)
datum en tijdstip 29-03-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Annet Heuvelink
meer details

Palmpasenoptocht AFGELAST
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

meer details

Palmzondag Bevestiging ambtsdragers in Besloten dienst
datum en tijdstip 05-04-2020 om 10.00 uur

Op Palmzondag worden de 3 nieuwe ambtsdragers (Dieneke Blanken-de Vries als ouderling, Andrea Kastelein-Schröder als diaken en Gerrit Huurnink als ouderling-kerkrentmeester) bevestigd in een korte dienst waarbij in totaal inclusief de predikant en de koster, 8 personen in de kerk aanwezig zijn. Dan is makkelijk minimaal 1.5 m afstand te houden. Daarmee treden de 3 nieuwe ambtsdragers toe tot de kerkenraad en zijn we weer compleet behalve de vacature jeugdouderling. De dienst is de beluisteren via kerkradio en vanaf Palmzondagmiddag via de website net als afgelopen zondag.
Er is al een mooie dienst voorbereid voor de bevestiging, een deel daarvan zullen we gebruiken in een viering later dit jaar (wellicht pas in september) met woorden als “We zijn verheugd dat jullie nu ten overstaan van de gemeente kunt en wilt uitspreken dat je het ambt hebt aanvaard en bij de bevestiging in april je ja-woord hebt gegeven”.  Deze gang van zaken is afgestemd met onze classispredikant Ds. Van Beelen en past binnen de kerkorde.
 
meer details

Oecumenische Vrouwengroep Wichmond-Vierakker
datum en tijdstip 22-04-2020 om 19.30 uur
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.