Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Het volledig fiscaal aftrekbaar maken van uw kerkelijke bijdrage middels een periodieke gift Het volledig fiscaal aftrekbaar maken van uw kerkelijke bijdrage middels een periodieke gift
In het vorige nummer van Wichmonds Kerkleven zijn wij uitvoerig ingegaan op het geheel fiscaal aftrekbaar maken van uw kerkelijke bijdrage (Aktie Kerkbalans) door deze om te zetten in een periodieke gift.
In het kort willen wij nog even herhalen hoe het werkt.                  
Uw legt uw kerkelijke bijdrage vast voor een periode van minimaal 5 jaar middels een overeenkomst met de kerk. Dit kan met ingang van dit jaar zonder tussenkomst van de notaris.                                                                                                     
 Wij hebben deze overeenkomst en deze wordt in tweevoud opgemaakt. Eén exemplaar is voor u en de andere voor de kerk. De overeenkomst moet door u , uw eventuele partner en door ondergetekende namens de kerk ondertekend worden.
Hebt u hiervoor belangstelling dan kunt u contact met mij opnemen bij voorkeur via de mail  ( of telefonisch op nummer 521876.
Als u over een langere periode dezelfde jaarlijkse bijdrage aan de kerk wilt doen, en de ervaring leert dat bijdrages vrij constant zijn, dan is het omzetten naar de periodiek gift een mooie methode om van volledige belastingaftrek  gebruik te maken. De besparing kan voor u aanzienlijk zijn.

Gerrit Huurnink (penningmeester College van Kerkrentmeesters)
terug
 
 
 
 

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10.00 uur
1e Paasdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 19-04-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.