Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Joods en christelijk Pasen en Pinksteren Joods en christelijk Pasen en Pinksteren
Maar wat is het verband tussen onze Pasen en Pinksteren en die van de Joden?  Pasen en Pesach betekenen hetzelfde – je kunt zien dat de twee woorden op elkaar lijken.  Maar er is wel een verschil.   Onze bevrijding is niet in de eerste plaats uit een politieke slavernij, eerder uit een geestelijke.  Christus heeft ons bevrijd uit de greep van de zonde en de dood.   Zijn doortocht door de Rode Zee nar een vrij en veilig land is ook een  geestelijke:  Paaszondag is het feest van de aankomst van de geest van de mens in het eeuwige leven. Jezus is ons vooruitgegaan.  Wij mogen volgen.  Pinksteren, vijftig dagen later, is voor ons het feest van de uitstorting van de Heilige  Geest op de gelovigen.  Hier op aarde mogen we daardoor al iets ervaren van dat hemelse leven waar Jezus is.   Maar is er ook een band met het joodse Pinksterfeest van het geschenk van de wet?  
Jazeker!  Door de Geest brengen we de Bijbelse wet in vervulling.  Door de kracht van de Geest leven we in de geest van de wet van Mozes – van de Torah.  Paulus zegt: de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ (Galaten 5:14). De kracht om zo elkaar lief te hebben komt van de Heilige Geest: omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is, zegt Paulus (Romeinen 5:5).
 
terug
 
 
 
 

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10.00 uur
1e Paasdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 19-04-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.