Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Enkele punten uit de kerkenraadsvergaderingen van 10 maart en 12 mei 2014

Enkele punten uit de kerkenraadsvergaderingen van 10 maart en 12 mei 2014
Jaarcijfers 2013
De kerkenraad heeft de jaarrekeningen van het College van Kerkrentmeesters en van het College van Diakenen over 2013 vastgesteld.  Een beknopt overzicht van de jaarrekening 2013 van het College van Kerkrentmeesters stond in het vorige nummer van Wichmonds Kerkleven. De jaarcijfers 2013 van het College van Diakenen vindt u elders in dit nummer.
Frequentie kerkenraadsvergaderingen
Omdat maandelijks vergaderen best veel tijd kost en de indruk bestond dat er ook vaak dingen min of meer “dubbel” besproken worden, is besloten om nog maar 6 keer per jaar te vergaderen. Dit lijkt mogelijk omdat we in wat rustiger vaarwater zijn gekomen: de predikantsplaats is ingevuld, en er is duidelijkheid omtrent de pastorie. Mocht zesmaal per jaar te weinig zijn, dan kan de frequentie natuurlijk weer opgevoerd worden. Minder vergaderen betekent dat er meer beslissingen die geen uitstel dulden door het moderamen genomen zullen worden, waarover dan achteraf verantwoording aan de kerkenraad wordt afgelegd. Het moderamen vergadert maandelijks, en om de andere keer zullen de kerkrentmeesters samen met het moderamen vergaderen.
 
Beheercommissie diaconiegedeelte pastorie
Er komt een beheercommissie voor het diaconiegedeelte van de pastorie. Bedoeling is dat in die ruimten veel verschillende activiteiten kunnen plaatsvinden maar dat moet wel gecoordineerd worden. Ook zullen er mensen nodig zijn voor heel praktische zaken zoals het schoonmaken, of uitvoerend werk rond het koffiedrinken na iedere zondagse dienst. De Diaconie zal voor de beheercommissie een taakomschrijving opstellen.

Paaskaars 2013
Op de Paasmorgen is de Paaskaars, die het licht van Christus symboliseert en in iedere dienst brandt, de kerk ingedragen door de dominee samen met de kinderen. De ‘oude’ Paaskaars is kort na Pasen aan Jan en Willie Rietman gegeven. Ze waren hierdoor blij verrast en zullen de kaars op gepaste momenten zeker laten branden.

 Ep Heuvelink
terug
 
 
 
 

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10.00 uur
1e Paasdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 19-04-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.