Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Enkele punten uit de kerkenraadsvergaderingen van 10 maart en 12 mei 2014

Enkele punten uit de kerkenraadsvergaderingen van 10 maart en 12 mei 2014
Jaarcijfers 2013
De kerkenraad heeft de jaarrekeningen van het College van Kerkrentmeesters en van het College van Diakenen over 2013 vastgesteld.  Een beknopt overzicht van de jaarrekening 2013 van het College van Kerkrentmeesters stond in het vorige nummer van Wichmonds Kerkleven. De jaarcijfers 2013 van het College van Diakenen vindt u elders in dit nummer.
Frequentie kerkenraadsvergaderingen
Omdat maandelijks vergaderen best veel tijd kost en de indruk bestond dat er ook vaak dingen min of meer “dubbel” besproken worden, is besloten om nog maar 6 keer per jaar te vergaderen. Dit lijkt mogelijk omdat we in wat rustiger vaarwater zijn gekomen: de predikantsplaats is ingevuld, en er is duidelijkheid omtrent de pastorie. Mocht zesmaal per jaar te weinig zijn, dan kan de frequentie natuurlijk weer opgevoerd worden. Minder vergaderen betekent dat er meer beslissingen die geen uitstel dulden door het moderamen genomen zullen worden, waarover dan achteraf verantwoording aan de kerkenraad wordt afgelegd. Het moderamen vergadert maandelijks, en om de andere keer zullen de kerkrentmeesters samen met het moderamen vergaderen.
 
Beheercommissie diaconiegedeelte pastorie
Er komt een beheercommissie voor het diaconiegedeelte van de pastorie. Bedoeling is dat in die ruimten veel verschillende activiteiten kunnen plaatsvinden maar dat moet wel gecoordineerd worden. Ook zullen er mensen nodig zijn voor heel praktische zaken zoals het schoonmaken, of uitvoerend werk rond het koffiedrinken na iedere zondagse dienst. De Diaconie zal voor de beheercommissie een taakomschrijving opstellen.

Paaskaars 2013
Op de Paasmorgen is de Paaskaars, die het licht van Christus symboliseert en in iedere dienst brandt, de kerk ingedragen door de dominee samen met de kinderen. De ‘oude’ Paaskaars is kort na Pasen aan Jan en Willie Rietman gegeven. Ze waren hierdoor blij verrast en zullen de kaars op gepaste momenten zeker laten branden.

 Ep Heuvelink
terug
 
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 01-11-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Andrea Kasteleijn

Uitgangscollecte: College van kerkrentmeesters
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-11-2020 om 20.00 uur
Beamerdienst afgespeeld in de kerk

Dankdag

Uitgangscollecte: College van diaconie
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 08-11-2020 om 10.00 uur
ZWO dienst
ZWO commissie gaat voor

Kinderoppas: Mariko Heuvelink

Uitgangscollecte: College van kerkrentmeesters
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 15-11-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Gerrie Hiddink

Uitgangscollecte: College van diaconie
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.