Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Zoek-de-Heeravonden Zoek-de-Heeravonden
Op de laatste zaterdagavond van de maand (niet in juli) willen we in de Pastorie Zoek-de-Heer avonden houden, van 20 tot 22 uur. Deze avonden zullen als volgt worden ingevuld:
  • Koffie/thee/limonade, cake – informeel samenzijn
  • Taizéliederen zingen
  • Gebed
  • Inleiding op gesprek rond een thema – bijvoorbeeld de Heilige Geest
  • Vrije uitwisseling van gedachten
  • Lofprijzing (J. de Heerliederen) en vrij gebed voor zieken, voor de dienst van morgen (zondag), voor de groei van onze gemeente etcetera.
Volgende bijeenkomst: zaterdag 28 juni. Iedereen welkom! We zouden de avond kunnen eindigen met een biertje of iets fris in d’Olde Kriet.
Tim Wiersum
 
terug
 
 
 
 

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10.00 uur
1e Paasdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 19-04-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.