Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Pinksterdienst

Pinksterdienst
Net als voorgaande jaren werd ook dit jaar de Pinksterdienst voorbereid door de JEK jongeren. Voorganger dit jaar was ds Marianne Benard. We zijn een keer in Wichmond samengekomen voor een eerste brainstorm en daarna nog een keer in Lemerlerveld bij Marianne thuis om het verder uit te werken. De JEK jongeren kwamen van drie verschillende kanten de kerk binnen met brandende fakkels waarmee de Paaskaars en de kaarsen op de tafel werden aangestoken. Marianne vertelde over het licht van Jezus met kerst, dat met Pasen blijft branden en met Pinksteren van mens op mens wordt doorgegeven. Het doorgeven van het licht, het vuur, werd door Robert en Thomas voorgedaan (zie foto). Ze droegen vlammen op hun handen, op zeepbellen. Dit was slechts één van de spectaculaire ideeën die naar boven kwamen tijdens de voorbereiding. Gelukkig vertelde Marianne dat het natuurlijk niet de bedoeling was dat we het vuur op deze manier door zouden geven. Aan het einde van de dienst werden de fakkels weer aangestoken aan de Paaskaars en door de JEK jongeren naar buiten gedragen. Bij het verlaten van de kerk kreeg iedereen een kaars mee, met daaraan een kaartje waarop tijdens de dienst door de jongste kinderen een mooie vlag was getekend. Nadat iedereen de kaarsen had aangestoken aan de brandende fakkels werd het slotlied gezongen en sprak Marianne de zegen uit. En zo werd door ons het licht verspreid.

Annet Heuvelink
terug
 
 
 
 

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10.00 uur
1e Paasdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 19-04-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.