Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Bij de diensten Bij de diensten
Het was gezellig met de kinderen in de kerk afgelopen zondag tijdens de gezinsdienst.  Met een klein groepje hadden we de dienst voorbereid op zo’n manier dat de kinderen mee zouden helpen om de dienst tot stand te brengen.  Dit werkte goed. Een groepje kinderen was vanaf 09.30 uur aanwezig in de kerk en de rollen werden verdeeld. Aan de één werd gevraagd een kort stukje tijdens de dienst voor te lezen, aan de ander mee te helpen met de collecte, enz...  Het tot stand komen van een kerkdienst op spontane wijze - wat niet de nodige voorbereiding uitsluit - is denk ik de beste methode.  Samen ter plekke een dienst maken voor God, daarna met elkaar nog even samenzijn en praten – dit komt dicht bij het Bijbels beeld van een kerkdienst zoals we dat zien in de eerste Korintenbrief van Paulus, hoofdstuk 14:
 Wanneer u samenkomt draagt iedereen wel iets bij: een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn.(I Korintiers 14:26)
Dit beeld verschilt nogal van de gebruikelijke protestantse kerkdienst waarin alleen maar één persoon – de voorganger – alles doet en de andere aanwezigen grotendeels passief blijven. 
terug
 
 
 
 

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10.00 uur
1e Paasdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 19-04-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.