Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Legaat Legaat
Eind maart werden we blij verrast met het bericht van de notaris dat de heer Martinus Memelink in zijn testament woordelijk het volgende had laten opnemen: "Ik legateer aan de Nederlands Hervormde Gemeente te Wichmond, …een bedrag in contanten groot € 25.000,00….… …bestemd voor het onderhoud van haar gebouwen”.
 
Vanwege de vermelding van de specifieke bestemming moest er kerkordelijk toestemming aan de kerkenraad worden gevraagd om de schenking voor onze gemeente
te accepteren. Ook diende dit bij het Regionaal College Behandeling Beheerszaken (PKN) gemeld te worden. Het zal waarschijnlijk niemand echt verbazen dat deze toestemming in dit geval niet meer dan een formaliteit betrof en we het legaat ten behoeve van onze gebouwen inmiddels in dankbaarheid hebben kunnen aanvaarden.
 
Tinus Memelink (1923) overleed op 20 januari van dit jaar, iets meer dan tien maanden na het heengaan van zijn geliefde echtgenote Catharina Johanna (Kaatje) Memelink - Steege (1926). Tinus en Kaatje woonden al weer heel wat jaren in het dorp, in hun nieuwgebouwde huis aan de Lindeselaak. Dit na het verlaten van hun boerderij op de Okhorst, zo mooi gelegen aan het pad tussen de Baakseweg en de Okhorstweg. Gezamenlijk waren ze hun leven lang actief en nauw verbonden met onze plaatselijke kerk, de plaatselijke gemeenschap en alles wat daarbij hoorde en daaromheen gebeurde.
 
Ook na hun overlijden blijkt dus welk warm hart Tinus en Kaatje onze gemeenschap en het behoud van de Kerk in Wichmond toegedragen hebben. Wij zijn daar dankbaar voor en we zullen ons best doen om de gelden naar de door Tinus verwoorde wens, in de geest van Tinus én Kaatje, zo goed en duurzaam mogelijk te benutten.
 
Namens het College van kerkrentmeesters,
Han Pieterse 
terug
 
 
 
 

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10.00 uur
1e Paasdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 19-04-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.