Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Pastorie

Pastorie
Aan de pastorie is de afgelopen maanden groot onderhoudswerk uitgevoerd. Het houtwerk rondom het dak en de dakkapellen is waar nodig vernieuwd door Rob Bouwmeister. De oude zinken dakgoten zijn rondom vervangen en een aantal lekkages dat bij een bepaalde samenloop van weersfactoren steeds terugkeerde, is nu verholpen. Het buitenschilderwerk is aanbesteed en met de uitvoering zal binnenkort worden begonnen.
Op de stoep bij de voordeur zullen twee smeedijzeren leuningen worden geplaatst. Omdat ook de pastorie een gemeentelijk monument is, moet gemeente Bronckhorst het ontwerp dat samen met de smid gemaakt is, nog op details goedkeuren. Maar er is al toestemming om de leuningen te plaatsen gegeven, dus hopelijk is er snel wat meer houvast voor iedereen die de pastorie via de voordeur binnenstapt! Bij de tuindeuren in de voorkamer aan de kant van De Drosterij, is de houten trap volledig vernieuwd en in de verf gezet door Albert Maandag.
Ook de voorbereidingen voor de geplande voorzieningen (sanitair en een keukenblok) in het ’diaconale deel’ van de pastorie vorderen, nu de gemeente ingestemd heeft met de plannen. De kerkenraad heeft een commissie ingesteld. Die zal het gebruik van dat diaconale deel van de pastorie gaan coördineren. De commissie bestaat uit een afgevaardigde namens de diaconie; de kerkenraad/ kerkrentmeesters en de bewoners, samen met een aantal andere gemeenteleden. Gedurende de winter hopen we ook schilderwerk aan de binnenkant van de pastorie te laten doen.
Gaandeweg wordt onze pastorie weer een fris en mooi onderhouden pand, dat naast onze kerk ook weer de functie van een echt middelpunt van het gemeenteleven vervult. Dat kán nu, dankzij de manier waarop we de pastorie mogen gebruiken en kunnen verhuren.
Ondersteuning van gemeenteleden, zowel met heel wat praktische hulp als met financiële bijdragen, zijn daarbij ook essentieel.
Bijzonder is in dat opzicht het legaat van Tinus en Kaatje Memelink, waarover u elders in WK meer kunt lezen, dat specifiek bedoeld is voor het onderhoud van gebouwen. Het geeft ons de nodige armslag om een aantal zaken nú te realiseren, omdat het niet ten koste gaat van het nodige onderhoud van de kerk en Withmundi. Dat is wel een prachtcadeau voor onze gemeente!

Namens het College van kerkrentmeesters, Han Pieterse
terug
 
 
 
 

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10.00 uur
1e Paasdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 19-04-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.