Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de Diaconie Vanuit de Diaconie
Vooraf

De Diaconie wil omzien naar de ander, dichtbij maar ook ver weg, in het bijzonder de naaste in nood. Dit is dus niet beperkt tot ‘onze eigen gemeenteleden’.  Mocht u iemand kennen waarvan u denkt of weet dat die persoon (financiële) steun van de Diaconie nodig heeft laat het ons weten. Namen en telefoonnummers van het College van Diakenen vindt u elders in dit blad.

Collecten

Op zondag 6 juli was de uitgangscollecte bestemd voor een heel kleinschalig agrarisch project in Guinee (Afrika). Ds. en Mevr. Wiersum hebben in Guinee gewerkt en kennen de personen betrokken bij dit project. Meer over dit collectedoel is te vinden in het vorige nummer van Wichmonds Kerkleven en elders in dit blad. De collecte bracht 133,60 euro op. De diaconie heeft 1135 euro overgemaakt voor dit project zodat samen met de opbrengst van een collecte in de vorige gemeente van ds. Wiersum de projectbegroting van 1500 euro gedekt is.
De uitgangscollecte op woensdag 5 november (Dankdag voor gewas en arbeid) is bestemd voor de voedselbank in Zutphen. Inmiddels een bekend doel waar we al vaker voor gecollecteerd hebben. Deze organisatie stelt zich politiek en levensbeschouwelijk neutraal op en verricht werkzaamheden vanuit de grondgedachte van onderling hulpbetoon en solidariteit en het tegengaan van verspilling.
De Voedselbank is voor het functioneren volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilligers, voedselschenkingen door bedrijven en particulieren en giften van bedrijven, particulieren en maatschappelijke organisaties zoals kerken.
Voor meer informatie: http://www.voedselbankzutphen.nl/
 
Met de bestemming voor de avondmaalscollecte op 16 november sluiten we aan bij het landelijk collecterooster van Kerk in Actie. De collecte is bestemd voor het Binnenlands Diaconaat. Ook in Nederland zijn er mensen die op straat leven. Die voortdurend op zoek zijn naar eten, kleding, geld en een slaapplek. Een eenzaam bestaan, want ze hebben nauwelijks contact met andere mensen. Op straat leven is een stressvol bestaan omdat je constant bezig bent met overleven. In plaatsen als Amsterdam en Wageningen zijn inloophuizen en straatpastoraat een goede aanvulling op de gemeentelijke hulp. Een plek voor rust, ontmoeting en bezinning is voor deze groep Nederlanders geen luxe maar pure noodzaak. Kerk in Actie steunt organisaties die mensen helpen zoals de daklozen in Amsterdam of de eenzamen in Wageningen. De kerk helpt hen uit hun sociale isolement. Helpt u mee?

Collecte-opbrengsten Diaconie
Juni       251,71 euro
Juli        183,39 euro
 
Uitgangscollecten
(m.u.v. hierboven reeds vermeld)
   1 juni        38,-    euro
 27 juli         25,50 euro
Alle gevers heel hartelijk dank !
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 01-11-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Andrea Kasteleijn

Uitgangscollecte: College van kerkrentmeesters
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-11-2020 om 20.00 uur
Beamerdienst afgespeeld in de kerk

Dankdag

Uitgangscollecte: College van diaconie
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 08-11-2020 om 10.00 uur
ZWO dienst
ZWO commissie gaat voor

Kinderoppas: Mariko Heuvelink

Uitgangscollecte: College van kerkrentmeesters
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 15-11-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Gerrie Hiddink

Uitgangscollecte: College van diaconie
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.