Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Woonerf Luscinia & Camping de Nachtegaal

Woonerf Luscinia & Camping de Nachtegaal
Graag nemen wij de uitnodiging aan om onszelf voor te stellen. Wij zijn Leo en Marianne van der Westen, initiatiefnemers van Woonerf Luscinia aan de Lankhorsterstraat 21 in Hengelo (gld). Naast de al bestaande camping de Nachtegaal runnen we sinds december 2013 een kleine woon-werkgemeenschap op deze locatie, waar acht mensen met een licht verstandelijke beperking of autisme kunnen wonen en werken. Daarnaast zijn er enkele woonplekken voor senioren met een lichte zorgvraag. Voor de dagbesteding zijn we diverse werkgebieden aan het inrichten, waaronder de moestuin & boomgaard; houtwerkplaats; bos & natuuronderhoud; keuken & huishouden; kunstatelier.
 
Zorgzaam samenwonen
Als zorgondernemers wonen wij zelf in een appartement in het woonhuis en kunnen zo vanuit deze basis de woonzorg organiseren en begeleiden. Naast ons biedt een klein team ondersteuning bij het wonen en werken. Wij laten ons daarbij o.a. inspireren door de antroposofie; een levensfilosofie die ons helpt om praktisch vorm te geven aan een spirituele levenshouding in contact met de natuur en onze medemens.
 
Gezonde leven
Wij kiezen er bewust voor om het gezonde leven centraal te stellen en daarbij uit te gaan van ieders eigenheid en eigen-wijsheid. Daardoor ontstaat een levendig geheel. Woonerf Luscinia biedt een veilige vertrouwde woon- en werkplek, waar we niet uitgaan van iemands beperkingen of problemen, maar vooral van zijn/ haar kwaliteiten en talenten. Samen willen we deze verder gaan ontwikkelen door de ambachtelijke en creatieve werkzaamheden die we zowel buiten op het terrein als binnen in de werkplaatsen uitvoeren.
 
Ontmoetingen
Meerwaarde en groei ontstaat ook door de wisselwerking tussen de verschillende mensen en activiteiten. Daarom willen we ook enkele appartementen realiseren voor senioren; ontvangen we recreanten op de camping; en hebben we plannen voor een kleine Bed&Breakfast. Maar wij zien ook een gezonde uitwisseling met de omgeving voor ons. Zo is het mogelijk voor mensen van “buiten” om een werkplek te vinden op Woonerf Luscinia, bijv. in de dagbesteding, als stagiair, of als vrijwilliger.
 
Reuring
Met behulp van onze Vriendenstichting willen we tevens een impuls geven aan de vitaliteit van onze woonomgeving en de verbinding tussen actieve burgers, ondernemers, vrijwilligers en kwetsbare groepen. Oa. Door het organiseren van noaberdagen; seizoensactiviteiten; een pluktuin voor groente, fruit, kruiden en bloemen; “samen aan tafel”.
Vier keer in het jaar organiseren wij een seizoensdag of “Reuringdag”, zoals de Midzomerviering op 21 juni en de Burendag 27 september, waarop we onze locatie openstellen voor vrijwilligers en belangstellenden om ons initiatief op een actieve manier te leren kennen. Dat kan door mee te werken aan seizoensklussen; kennis en ervaring uit te wisselen; en samen van een feestelijke seizoensmaaltijd te genieten. Voor meer informatie zie: www.woonerf-luscinia.nl
 
terug
 
 
 
 

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10.00 uur
1e Paasdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 19-04-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.