Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Kerkleden, vrienden, Kerkleden, vrienden,
We zijn in het seizoen van de Heilige Franciscus van Assisi.  Franciscus stierf in de nacht van 3 op 4 oktober. 4 oktober is Dierendag omdat Franciscus een nauwe band had met de dieren. Trouwens, met de gehele schepping. De maan was zijn zus en de zon zijn broer.  De aarde was zijn moeder, net zoals zij de moeder is van alle schepselen.  Kwam er een wolf naar de rand van een dorp en bracht die de dorpelingen in paniek, Francicsus ging naar het beest toe, sprak het vermanend aan en leidde het het dorp uit, terug naar het bos.  Hij preekte tot de vogels en zong met ze mee een loflied voor God. We spreken in onze tijd van kwaliteit van leven.  Ik kan mij weinigen bedenken die de kwaliteit van het leven zo rijk hebben ervaren.  Hoe kwam hij tot zo een leven?  Door de weg van de loslating.  Hij liet los de wereld en het streven van de mens op de wereld naar macht en naar materiele welvaart.  Hij opende zijn handen, liet varen, liet los, om te ontvangen dit leven uit Gods hand, iedere dag weer.  Zijn beleving van de liefde en de gulheid van God was intens.  Hij blijft vandaag, 800 jaar later, een mens die inspireert.  Zo te leven is echt leven.  Is het mogelijk in Wichmond?

Velen onder ons zijn nauw betrokken bij de dierenwereld.  Als ik rondfiets zie ik de koeien in de schuren, de velden en het bos. Het is vaak een rustig en vreedzaam gezicht.  De mens en de dieren leven naast elkaar in deze schone hoek van Gods schepping. Natuurlijk is er de harde realiteit van de moderne economie waar we allemaal in meedraaien, hetzij als consument, hetzij als producent.  Een koe moet melk produceren voor de mens, beesten  moeten naar de slacht voor vlees. Neemt niet weg dat we de dieren, onderweg op hun reis door hun leven en ons leven, met liefde kunnen aankijken en bejegenen.  Met dank ook voor wat ze voor ons betekenen.  Samen gaan we door deze wereld, hier in de Achterhoek nauw samen verbonden.  Samen willen we dienstbaar zijn aan de mens.  Samen op deze aardbol die onderhevig is aan zo veel druk. Laten we dan, als het even kan, samen ook de schepping vieren als een geschenk en God ervoor loven in de geest van Franciscus, de heilige die ons een weg wees.

Om God te loven hebben we de zondagse diensten.  Daarvoor moeten we oefenen.  Wil het wat worden, dan moet je er aandacht aanbesteden. Hiermee hebbenwe een begin gemaakt. Vorige week zondag kon ik merken dat de oefening op de vrijdagavond de kwaliteit van de lofzang ten goede kwam. Het is net als voetballen of tennissen.  Door te oefenen wordt je beter.  Daarom hebben we onze tweewekelijkse projectkooroefeningsuurtje. Hier is iedereen welkom. Het is ook geheel vrijblijvend. Je komt wanneer je kan en wilt.  Je hoeft niet per se op de daarop volgende zondag aanwezig te zijn. We studeren de liederen uit het nieuwe liedboek in.  We trainen de stembanden, we versoepelen de spieren waarmee we God moeten willen prijzen, we oefenen ons in de lofzang van de  mens die geroepen is een uur in de week zich te voegen bij de engelen om de schepper te loven voor de aarde en voorbede te doen voor de wereld onder druk, zodoende vrede te scheppen.  Dit heeft zijn oefening nodig. Kerkgang is niet alleen passief een preekje beluisteren. Nee, kerkgang is actief God loven in zang en tot Hem komen in stil gebed, om ruimte te scheppen en te ontdekken wat Franciscus ontdekte: hemel op aarde!

Op de vierde donderdagavond in de maand, van 20 uur tot 21.30 uur, wil ik proberen in de pastorie (voorkant) een avond voor uitwisseling van gedachten over een boek te houden – de eerste keer op 23 oktober.   We zouden het boek van ds  ter Linden, Wat doe ik hier in godsnaam?, kunnen bespreken. Er zal koffie zijn, misschien iets lekkers.  Iedereen is welkom
terug
 
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 01-11-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Andrea Kasteleijn

Uitgangscollecte: College van kerkrentmeesters
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-11-2020 om 20.00 uur
Beamerdienst afgespeeld in de kerk

Dankdag

Uitgangscollecte: College van diaconie
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 08-11-2020 om 10.00 uur
ZWO dienst
ZWO commissie gaat voor

Kinderoppas: Mariko Heuvelink

Uitgangscollecte: College van kerkrentmeesters
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 15-11-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Gerrie Hiddink

Uitgangscollecte: College van diaconie
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.