Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Bij de diensten Bij de diensten
De Protestantse Kerk van Wichmond is een ruimte waarin veel gebeurt. Het belangrijkste is natuurlijk de lofdienst. Mensen komen in de kerk om God te ontmoeten, om Hem te danken voor zijn geschenken, om Hem te loven om zijn schepping (niet moeilijk hier in de mooie Achterhoek!) en om Hem te vragen om steun voor zichzelf en voor hun naasten. Ja, om ook te bidden voor vrede en gerechtigheid op aarde. Op komende zondag zal er aandacht worden besteed aan dit laatste. Het thema op zondag 9 november is Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO). Gedurende een periode van twee jaar hebben wij als gemeente, in het kader van ZWO, geld ingezameld voor het Passion in Hummelo. Dit diaconaal project biedt een moment van rust en bezinning aan dak- en thuislozen. Het totaalbedrag van onze steun over twee jaar zal bekend worden gemaakt tijdens de eredienst. Verder willen we aandacht besteden aan de voortzetting van onze zending, onze dienstbaarheid en onze bijdrage aan de ontwikkeling van de schepping van de Heer. Dit gaan we doen door ons te bezinnen op een passage uit de Bijbel die op het rooster staat voor zondag 9 november, namelijk De gelijkenis van de talenten. Onze ZWO-commissie heeft liederen uitgekozen die passend zijn voor deze dienst. En ik mag namens de Heer vanaf de kansel het woord weer eens een keer bedienen. Dus ik hoop dat u er allen zult zijn.
Veel mensen zetten zich in voor de gemeenschap, en doen al zo veel in de zin van samenwerking en hulpverlening. Het is indrukwekkend. Daarom is het ook goed om een vrijwilligersavond te hebben waarop we hierop focussen. De vrijwilligersavond is op vrijdag 14 november in Withmundi, om 20 uur.  Het programma voor deze avond zal een korte evaluatie zijn wat betreft het vrijwilligerswerk.  Na het officiële gedeelte zullen onze gemeenteleden Dik Langwerden en Bart Krijt ons vertellen over het vervangend  vervoer in Europa voor de ANWB.  Beiden halen met een bepaalde regelmaat gestrande, meestal vakantiegangers uit het buitenland,  De avond begin met koffie om 19.30 uur. Iedereen welkom!
Op zondag 16 november heeft ds Deddie van Alphen de leiding in de eredienst.  Op die zondag hebben we ook Avondmaal!   O Heer, dank U voor dit sacrament, waardoor U ons voedt en waardoor U de vruchten van de Geest in ons doet groeien!  Het avondmaal is  voedsel vanuit de wijnstok.  Jezus is de wijnstok en wij zijn de ranken.  Jezus wil met zijn sacrament van een klein stukje brood en een slok wijn (of druivensap) Zijn geest in ons doen vloeien zodat wij door Hem aangesterkte ranken zullen zijn  die vrucht dragen. U, lezer, wilt dat niet missen. Natuurlijk: u wilt er zijn en we zullen het goed hebben met elkaar rondom de tafel van onze Heer.  En misschien ook daarna bij de koffie in de pastorie.  Ja, want dat is ook een groeimoment. Dat is het moment voor uitwisseling en contact. Het leven is soms niet makkelijk, en dan helpt het als we elkaars lasten dragen door met elkaar mee te leven, elkaars verhaal te horen, met elkaar onze zorgen of belangen te delen. Of elkaar blij te maken met goed nieuws.  Maar hoe zullen we met elkaar meeleven als we elkaar niet ontmoeten en niet met elkaar praten?  En hoe zullen we voor de ander bidden als we niet naar hem of haar hebben geluisterd? Daarom de koffie na de dienst. Misschien zegt u: ik heb geen behoefte om mijn zorgen met anderen te delen. Dat hoeft ook niet. Het is geenszins verplicht. Maar misschien heeft een ander u juist nodig, misschien kunt u iets voor hem of haar betekenen.  Voor uw dominee bijvoorbeeld.
Dan is er in de pastorie ook gelegenheid voor gesprek over geloofszaken.  Op maandag 17 november vervolgen we onze discussie over ds Carel ter Lindens Wat doe ik hier in Godsnaam?  Het is een boeiend boek, al hoef je het niet met de auteur eens te zijn. Zelf zie ik de dingen veelal anders, ik geloof in een opgestane Heer en Hij betekent veel voor mij. Misschien is dat wat ouwerwets, maar ik kan niet anders, Hij heeft mij in het leven zo vaak geholpen. Maar het mooie is dat iedereen natuurlijk helemaal vrij is te geloven wat die wil in onze gemeente, en dat we gedachten met elkaar kunnen delen.   Op 23 oktober waren we 13 personen! Het werd een inspirerend gesprek, en aan het eind waren we nog lang niet uitgepraat. Dus we besloten om een vervolg te houden. De volgende keer is op maandagavond 17 november, om 20 uur. De vragen die we dan gaan bespreken gaan over het wegebben van geloof in het westen vanwege de evolutieleer.  Er zal een fotokopie van enkele passages uit het boek van ds ter Linden (bladzijden 20-21 en 28-29) worden uitgedeeld. Als u het boek al heeft kunt u die bladzijden alvast weer even doornemen en er over nadenken. Maar u kunt ook zonder enige voorbereiding komen. Iedereen is welkom en de sfeer is ongedwongen! Ik zal proberen de thee dit keer wat minder sterk te maken! De koffie was goed.
Op vrijdag 21 november hebben we weer huisavondmaal in de pastorie.  De laatste keer was in de veertigdagentijd. Velen kwamen en we hadden een mooie  dienst met ook gezelligheid. We beginnen om 14.30 uur. Ik hou een korte overdenking aan tafel. Er is plaats genoeg, dus aarzelt u niet om te komen.
Zondag 23 november a.s. is de “laatste zondag van het kerkelijk  jaar”. Tijdens de kerkdienst in de dorpskerk te Wichmond willen we dan hen gedenken die dit jaar in ons midden gestorven zijn. Aan het eind van de dienst noemen we hun namen en daarbij wordt een kaars aangestoken aan de Paaskaars. Ook in de liederen, lezingen en gebeden zal de gedachtenis aan hen die ons zijn voorgegaan klinken.  Het is heel waardevol om op deze dag bijeen te zijn in de kerk en elkaar te troosten en de samenhang van de gemeenschap op deze dag te voelen. Moge God onze samenkomst zegenen.
 
T. Wiersum
terug
 
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 01-11-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Andrea Kasteleijn

Uitgangscollecte: College van kerkrentmeesters
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-11-2020 om 20.00 uur
Beamerdienst afgespeeld in de kerk

Dankdag

Uitgangscollecte: College van diaconie
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 08-11-2020 om 10.00 uur
ZWO dienst
ZWO commissie gaat voor

Kinderoppas: Mariko Heuvelink

Uitgangscollecte: College van kerkrentmeesters
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 15-11-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Gerrie Hiddink

Uitgangscollecte: College van diaconie
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.