Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Afscheid en opvolging administrateur; vertrek en vacature ouderling-kerkrentmeester Afscheid en opvolging administrateur; vertrek en vacature ouderling-kerkrentmeester
Zoals de afgelopen maanden al is aangegeven, bestaat er per 1 januari 2015 een vacature voor het ambt van ouderling-kerkrentmeester in de kerkenraad. Tot op heden hebben we nog niet iemand bereid gevonden om de plaats van Gerrit Huurnink in te nemen. We vragen de gemeente nogmaals om met de kerkenraad mee te denken over mogelijke kandidaten en namen aan te dragen. Het is van groot belang dat we het college van kerkrentmeesters voltallig houden. Alleen als we compleet zijn mogen we namens de kerkenraad, en dus namens u, dat wat nodig is voor het beheer en de instandhouding van onze gemeente zelfstandig uitvoeren. Daarin zijn we kerkordelijk beperkt zodra het college niet meer uit drie leden bestaat. Bovendien ontstaat er ook in praktisch opzicht al gauw een niet werkbare situatie als er maar twee kerkrentmeesters over zijn. Gerrit Huurnink heeft de laatste jaren als penningmeester met veel zorg en toewijding invulling gegeven aan het beleid van de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters. Ook zijn inbreng als ouderling-kerkrentmeester en lid van het moderamen mag niet onvermeld blijven. Bij zijn vertrek is er sprake van een gezonde financiële situatie die, geheel los van de zeer gewaardeerde schenkingen en legaten die we in de afgelopen periode hebben mogen ontvangen, bijvoorbeeld de jaarlijkse toets van het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken steeds met glans doorstaat. Vanzelfsprekend is dit allereerst te danken aan allen die naar vermogen bijdragen, maar ook aan het handelen van de ons voorgaande kerkenraden en colleges. In één daarvan was Hans Hissink ouderling-kerkrentmeester. Hij heeft zijn werk voor de kerk na het aftreden als ambtsdrager voortgezet in de vrijwillige functie van financieel en ledenadministrateur. Eén van de grote bijdragen die Hans heeft geleverd, is het integreren van de administratie van de gemeente in de door de landelijke kerkorganisatie verkozen digitale systemen, die nu de standaard zijn binnen de PKN. Wichmond is in dat opzicht echt up-to-date te noemen. Nadat Hans te kennen had gegeven nu het stokje door te willen geven, was het ook in ons zoeken naar een volgende interne administrateur erg fijn om kandidaten met een gerust hart te kunnen verzekeren dat alles op orde is en men, na de nodige instructie over specifieke zaken, de taken van Hans relatief vloeiend kan overnemen. De plaatselijke organisatie van Aktie Kerkbalans werd grotendeels door Gerrit en Hans samen gecoördineerd en afgewikkeld. Zeker op dat punt zullen we dit hechte team gaan missen. Omdat interne administrateurs in de afgelopen jaren enorm veel kosten hebben bespaard ten opzichte van het moeten uitbesteden van dergelijke zaken, én omdat het in veel opzichten vaak toch prettiger werkt met iemand uit de eigen kring, zijn wij blij en dankbaar dat Hilly Bakker uit Warnsveld inmiddels begonnen is om zich de fijne kneepjes van de Wichmondse kerkadministratie eigen te maken. Zij zal met ingang van 2015 Hans Hissink opvolgen. Voor wie Hilly nog niet kent – of althans de naam niet herkent: zij is de partner van één van onze organisten, Ap Addink. Hilly is vanuit haar voormalige beroep(en) ervaren in het voeren van administraties en zij wilde op dit vlak graag iets voor onze kerkelijke gemeente betekenen. Namens het college van kerkrentmeesters wil ik Hans en Gerrit van harte bedanken voor hun jaren van noeste arbeid voor de kerk. Het zal ook voor hen ongetwijfeld een geruststelling zijn dat in elk geval de continuïteit van de goedgeorganiseerde administratie verzekerd is. Nu alleen nog een kerkrentmeester!
       
Namens het Cvk,
      Han Pieterse -
terug
 
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 01-11-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Andrea Kasteleijn

Uitgangscollecte: College van kerkrentmeesters
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-11-2020 om 20.00 uur
Beamerdienst afgespeeld in de kerk

Dankdag

Uitgangscollecte: College van diaconie
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 08-11-2020 om 10.00 uur
ZWO dienst
ZWO commissie gaat voor

Kinderoppas: Mariko Heuvelink

Uitgangscollecte: College van kerkrentmeesters
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 15-11-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Gerrie Hiddink

Uitgangscollecte: College van diaconie
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.