Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Vanuit de Diaconie

Vanuit de Diaconie
Vooraf
De Diaconie wil omzien naar de ander, dichtbij maar ook ver weg, in het bijzonder de naaste in nood. Dit is dus niet beperkt tot ‘onze eigen gemeente-leden’. Mocht u iemand kennen waarvan u denkt of weet dat die persoon (financiele) steun van de Diaconie nodig heeft laat het ons weten. Namen en telefoon-nummers van het College van Diakenen vindt u elders in dit blad.
Aardappelproject Guinee
In het vorige nummer van Wichmonds Kerkleven heeft u over dit kleinschalige project kunnen lezen. De aardappelteelt is goed verlopen , maar opdat in Guinee Ebola heerst is het maar zeer de vraag of de aardappels ook vervoerd en verkocht zullen kunnen worden.
Ebola heeft ook tot gevolg dat in Guinee de scholen al vanaf begin van het nieuwe schooljaar gesloten zijn.  De Anglicaanse kerk in Guinee heeft een school in de hoofdstad waarvan de inkomsten voor een deel gebruikt worden voor de salarissen van predikanten. Nu de school dicht is kan de kerk de salarissen niet uitbetalen. Vanuit Engeland vindt ondersteuning plaats en de diaconie heeft via ds. Wiersum 500 euro geschonken zodat salarissen betaald kunnen blijven worden.
 
Collecten
De uitgangscollecte op woensdag 5 november (Dankdag voor gewas en arbeid) was bestemd voor de voedselbank in Zutphen. De opbrengst was 53,96 euro en er is 110 euro overgemaakt naar de voedselbank.
De uitgangscollecte op woensdag 11 maart (Biddag voor gewas en arbeid) is bestemd voor de voedselbank in Zutphen. Inmiddels een bekend doel waar we al vaker voor gecollecteerd hebben. Deze organisatie stelt zich politiek en levensbeschouwelijk neutraal op en verricht werkzaamheden vanuit de grondgedachte van onderling hulpbetoon en solidariteit en het tegengaan van verspilling.
De Voedselbank is voor het functioneren volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilligers, voedselschenkingen door bedrijven en particulieren en giften van bedrijven, particulieren en maatschappelijke organisaties zoals kerken.
Voor meer informatie: http://www.voedselbankzutphen.nl/
De Avondmaalscollecte op 16 november was bestemd voor het Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat. Kerk in Actie steunt hiermee organisaties die mensen helpen zoals de daklozen in Amsterdam of de eenzamen in Wageningen. De kerk helpt hen uit hun sociale isolement. De collecte heeft 39 euro opgebracht en er is 80 euro overgemaakt naar Kerk in Actie.
Collecte-opbrengsten Diaconie
Augustus            143,34 euro
September       124,25 euro
Oktober                 93,82 euro
Zendingsbussen achter in de kerk: 28,50 euro
Uitgangscollecten
17 augustus     18,95 euro
  7 september   27,70 euro
21 september   24,05 euro
19 oktober       36,72 euro      
Gift van 100 euro voor het ‘aardappelproject’ in Guinee.
Alle gevers heel hartelijk dank !

Ep Heuvelink
terug
 
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 01-11-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Andrea Kasteleijn

Uitgangscollecte: College van kerkrentmeesters
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-11-2020 om 20.00 uur
Beamerdienst afgespeeld in de kerk

Dankdag

Uitgangscollecte: College van diaconie
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 08-11-2020 om 10.00 uur
ZWO dienst
ZWO commissie gaat voor

Kinderoppas: Mariko Heuvelink

Uitgangscollecte: College van kerkrentmeesters
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 15-11-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Gerrie Hiddink

Uitgangscollecte: College van diaconie
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.