Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Verhuizing Avonturijn Verhuizing Avonturijn
Stichting Avonturijn heeft het college van kerkrentmeesters op 20 november formeel ingelicht over de verhuizing van alle activiteiten naar basisschool De Garve. Vanaf 27 november is er in Withmundi geen kinderopvang meer. De buitenschoolse opvang verplaatst kort daarop ook. Het bestaande contract tussen ons en Avonturijn loopt nog tot augustus 2019. Daarin ligt vast dat beide partijen tussentijds niet kunnen opzeggen. Over de voorwaarden waaronder het college, na intern overleg, kan instemmen met een voortijdige beëindiging wordt nu gesproken. Avonturijn en onze gemeente hebben amper    5 jaar geleden beide meebetaald aan de renovatie die nodig was om de kinderopvang in Withmundi voort te kunnen zetten. Avonturijn had zich daarmee voor 10 jaar van een huurvrije locatie verzekerd. Wel betaalt men voor de duur van het contract een vast percentage van de energiekosten. De reden voor vertrek is economisch van aard: Er  worden minder kinderen aangemeld dan verwacht. Het aanbod ging daarom langzamerhand al terug naar 2 dagen opvang. De eis van permanente aanwezigheid van 2 eigen medewerkers zou in school niet gelden, en dat drukt personeelskosten. Hoewel het vertrek ons teleurstelt, begrijpen kerkenraad en college de afweging. We werken mee aan een acceptabele oplossing en doen daarmee nog een extra inspanning om kinderopvang in ons dorp zoveel mogelijk een kans te geven, zonder dat onze kerkgemeente achterblijft met een financieel debacle. Zolang het contract nog niet ontbonden of beëindigd is, staat het Avonturijn vrij om als kinderopvang onze mooie locatie te blijven gebruiken. Wij informeren u zodra het kan over het gebruik van Withmundi en eventuele aanpassingen na contractbeëindiging. Wij vinden het erg jammer dat kinderen en ouders/verzorgers door  de week minder aanwezig zullen zijn in en rond Withmundi. Het was al lang voor de overname van onze peuterspeelzaal door Avonturijn een vrolijk, kleurrijk en vertrouwd alledaags beeld: peuters, ouders/ verzorgers, leiding en alle andere betrokkenen binnen onze deuren,   op het gras en in het grind rondom de kerk... De Garve en Avonturijn wensen wij van harte een goede en langdurige samenwerking toe. Wij hopen dat met de verhuizing het bestaan van een kinderopvang in ons dorp die kan voldoen aan de behoeften van ouders/verzorgers en kinderen, voor de komende jaren wordt veiliggesteld.

Han Pieterse -
 (voorzitter cvk)  
terug
 
 
 
 

Dienst
datum en tijdstip 09-04-2020 om 20.00 uur
Witte donderdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 10-04-2020 om 20.00 uur
Goede vrijdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 12-04-2020 om 10.00 uur
1e Paasdag
meer details

Dienst
datum en tijdstip 19-04-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Stand van zaken en richtlijnen coronavirus in en rondom kerk en gemeente

In verband met de toestand rondom het coronavirus (COVID-19) heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) donderdagmiddag 12 maart j.l. richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot de wijze van handelen in en om de kerk en gemeente in de komende weken.

Wij raden u aan om steeds de de actuele informatie van de Rijksoverheid en het RIVM via de media te volgen en zo mogelijk te bekijken op de website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken: https://www.ggd.nl/

Het landelijke bureau van de PKN informeert de gemeenten, kerkenraden en het publiek via de eigen website: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/richtlijnen-rondom-het-coronavirus/

De kerkenraad houdt zich zeker gedurende deze crisis zoveel mogelijk aan alle adviezen en richtlijnen in het belang van de volksgezondheid.

Over de maatregelen die wij binnen onze eigen gemeente hebben genomen en/of nog zullen nemen kunt u lezen op onze website.
Wij proberen de informatie steeds te actualiseren zodra daar aanleiding toe is.


 

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.