Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse gemeente te Wichmond
 
 
Verhuizing Avonturijn Verhuizing Avonturijn
Stichting Avonturijn heeft het college van kerkrentmeesters op 20 november formeel ingelicht over de verhuizing van alle activiteiten naar basisschool De Garve. Vanaf 27 november is er in Withmundi geen kinderopvang meer. De buitenschoolse opvang verplaatst kort daarop ook. Het bestaande contract tussen ons en Avonturijn loopt nog tot augustus 2019. Daarin ligt vast dat beide partijen tussentijds niet kunnen opzeggen. Over de voorwaarden waaronder het college, na intern overleg, kan instemmen met een voortijdige beëindiging wordt nu gesproken. Avonturijn en onze gemeente hebben amper    5 jaar geleden beide meebetaald aan de renovatie die nodig was om de kinderopvang in Withmundi voort te kunnen zetten. Avonturijn had zich daarmee voor 10 jaar van een huurvrije locatie verzekerd. Wel betaalt men voor de duur van het contract een vast percentage van de energiekosten. De reden voor vertrek is economisch van aard: Er  worden minder kinderen aangemeld dan verwacht. Het aanbod ging daarom langzamerhand al terug naar 2 dagen opvang. De eis van permanente aanwezigheid van 2 eigen medewerkers zou in school niet gelden, en dat drukt personeelskosten. Hoewel het vertrek ons teleurstelt, begrijpen kerkenraad en college de afweging. We werken mee aan een acceptabele oplossing en doen daarmee nog een extra inspanning om kinderopvang in ons dorp zoveel mogelijk een kans te geven, zonder dat onze kerkgemeente achterblijft met een financieel debacle. Zolang het contract nog niet ontbonden of beëindigd is, staat het Avonturijn vrij om als kinderopvang onze mooie locatie te blijven gebruiken. Wij informeren u zodra het kan over het gebruik van Withmundi en eventuele aanpassingen na contractbeëindiging. Wij vinden het erg jammer dat kinderen en ouders/verzorgers door  de week minder aanwezig zullen zijn in en rond Withmundi. Het was al lang voor de overname van onze peuterspeelzaal door Avonturijn een vrolijk, kleurrijk en vertrouwd alledaags beeld: peuters, ouders/ verzorgers, leiding en alle andere betrokkenen binnen onze deuren,   op het gras en in het grind rondom de kerk... De Garve en Avonturijn wensen wij van harte een goede en langdurige samenwerking toe. Wij hopen dat met de verhuizing het bestaan van een kinderopvang in ons dorp die kan voldoen aan de behoeften van ouders/verzorgers en kinderen, voor de komende jaren wordt veiliggesteld.

Han Pieterse -
 (voorzitter cvk)  
terug
 
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 01-11-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Andrea Kasteleijn

Uitgangscollecte: College van kerkrentmeesters
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-11-2020 om 20.00 uur
Beamerdienst afgespeeld in de kerk

Dankdag

Uitgangscollecte: College van diaconie
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 08-11-2020 om 10.00 uur
ZWO dienst
ZWO commissie gaat voor

Kinderoppas: Mariko Heuvelink

Uitgangscollecte: College van kerkrentmeesters
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 15-11-2020 om 10.00 uur
Kinderoppas: Gerrie Hiddink

Uitgangscollecte: College van diaconie
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.